มุกดาหาร-เร่งสอบสวนโรคกลุ่มสัมผัสเสี่ยงลักลอบเล่นพนันไก่ชนแล้ว จำนวน 47 ราย


จังหวัดมุกดาหาร เร่งสอบสวนโรคกลุ่มสัมผัสเสี่ยงลักลอบเล่นพนันไก่ชนแล้ว จำนวน 47 ราย และฝากให้เซียนไก่ เข้ารับการตรวจโดยด่วน คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหาร เร่งสอบสวนโรคกลุ่มสัมผัสเสี่ยงลักลอบเล่นการพนันชนไก่ กลางสวนยางพารา อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร เมื่อวันที่ 28 เมษายน ที่ผ่านมา จากการยืนยันTimeline ผู้ป่วยยืนยันโควิด รายที่ 197-198 ของ จ. ปราจีนบุรี ตรวจพบเชื้อ ได้เดินทางมาเล่นพนันไก่ชนที่เปิดผิดกฎหมายที่ อ.นิคมคำสร้อย
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 23/2564 โดยมีนายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมแก้วกินรี จังหวัดมุกดาหาร
ที่ประชุม รายงานการดำเนินการสอบสวนโรคกรณีมี ผู้ป่วยยืนยันโควิด รายที่ 197-198 ของ จังหวัดปราจีนบุรี ตรวจพบเชื้อได้เดินทางมาเล่นพนันไก่ชนที่เปิดผิดกฎหมายที่ อ.นิคมคำสร้อย และกลับไปตรวจพบเชื้อและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ทั้ง 2 ราย ในวันที่ 1 และ 2 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา
ซึ่งผู้ป่วยทั้งสองราย มีประวัติเดินทางมาเล่นพนันที่ สนามชนไก่ชั่วคราว (ติดคลองชลประทาน) บ้านเกษตรสมบูรณ์ ต.นากอก อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร ซึ่งเป็นพื้นที่ สวนยาง เมื่อวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 ที่ผ่านมาและมีผู้เกี่ยวข้องกว่า 50 คน ดำเนินการเก็บสิ่งส่งตรวจแล้ว 47 คน รอผลตรวจภายในวันนี้
นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ให้เร่งสอบสวนโรคให้ครบ และขอให้ เซียนไก่ในจังหวัด ที่เดินทางไป สนามชนไก่ดังกล่าว เมื่อวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 ให้รายงานตัวตรวจหาเชื้อโควิด – 19 โดยด่วน และให้ผู้ใกล้ชิดเซียนไก่เฝ้าระวังอาการ พร้อมทั้งให้หน่วยที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรองรับกลุ่มก้อนใหม่ (Cluster) นี้ด้วย


อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร