ขอนแก่น-พ่อเมืองขอนแก่น รับมอบเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิติตอลพระราชทานฯ

เพื่อรับไว้รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ใน รพ.สนาม ขอนแก่น 2

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิติตอลพร้อมชุดประมวลผลภาพเอกซเรย์ Chest ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมี นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ รอง นายก อบจ.ขอนแก่น , ดร.นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และ นพ.วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผอ.รพ.สิรินธร จังหวัดขอนแก่น ในฐานะ ผอ.รพ.สนามจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 2 พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและองค์กรปกครองท้องถิ่นร่วมในพิธีด้วย ที่โรงพยาบาลสนามจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 2 (พุทธมณฑลอีสาน) ถนนเลี่ยงเมือง สายขอนแก่น-กาฬสินธุ์ บ้านเต่านอ ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงมีพระมหากรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิติตอลพร้อมชุดประมวลผลภาพเอกซเรย์ Chest ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) มอบให้โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น เพื่อใช้ในโรงพยาบาลสนามจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 2 (พุทธมณฑลอีสาน) ทั้งนี้ เพื่อให้แพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรคในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงพยาบาลสนามที่จัดตั้งขึ้นให้เป็นตามบริบทและสถานการณ์ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนต่อไป

จากสถานการณ์ของการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น พบผู้ป่วยใหม่ ระลอกที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 2 – 28 เมษายน 2564 จำนวน 363 ราย ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจำนวนมากและอย่างรวดเร็ว คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ได้มีมติให้ทำการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามจังหวัดขอนแก่นขึ้น จำนวน 2 แห่ง เพื่อให้เป็นสถานที่ในการรักษาผู้ป่วย COVID-19 ที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย หรือดีขึ้นหลังจากการรับรักษาไว้ในโรงพยาบาลและมีอาการคงที่เข้ารับบริการ ตามระบบการดูแลและเฝ้าสังเกตอาการ ในโรงพยาบาลสนาม โดยแห่งที่ 1 จัดตั้ง ณ หอพักนักศึกษา 26 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 258 เตียง เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2564 และแห่งที่ 2 ณ พุทธมณฑลอีสาน ซึ่งได้ทำพิธีเปิดเมื่อวันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 จะพร้อมเปิดให้บริการในกรณีที่จำนวนเตียงของโรงพยาบาลสนาม 1 ถูกใช้มากกว่าร้อยละ 70

ไพฑูรย์ พรหมเทศ ทีมข่าวอีสานเดลีออนไลน์ จ.ขอนแก่น