ตลาดบ้านก้านเหลืองการ์ดไม่ตก ป้องกันโควิด-19 ตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ตลาดบ้านก้านเหลือง ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานีการ์ดไม่ตก บริเวณทางเข้าทุกจุด มีแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ทุกร้านมีพลาสติกกั้น ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด19 ตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับทุกคนในสังคม

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม นางกฤตยา เลาหพงศ์ชนะ ผู้บริหารตลาดบ้านก้านเหลือง ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานีนำสื่อมวลชนเยี่ยมชมมาตรการ ในการฝ้าระวังและป้องกันโควิด-19 ภายในตลาด ซึ่งทางตลาดได้กำหนดจุดเข้าออกเพียง 2 ทางเท่านั้น และบริเวณทางเข้าทุกจุด มีแอลกอฮอล์เจลล้างมือ เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ ร่วมทั้งแอลกอฮอล์เจล ตั้งอยู่ตามจุดต่างๆในตลาด นอกจากนี้ร้านค้าทุกร้านภายในตลาดมีพลาสติกกั้น เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของน้ำลาย หรือสารคัดหลั่งอื่นๆ ซึ่งพลาสติกจะช่วย รักษาการเว้นระยะห่าง ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย การจัดโต๊ะเว้นระยะห่าง การลดโอกาสการสัมผัสระหว่างคนที่เป็นพาหะกับคนอื่น ๆ ที่ไม่ได้ติดเชื้อ เพื่อลดการแพร่เชื้อ การเจ็บป่วย
นางกฤตยา เลาหพงศ์ชนะ กล่าวเพิ่มเติมว่าทุกๆชั่วโมง จะมีการการทำความสะอาดโต๊ะที่นั่งมี เช็ดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ล้างห้องน้ำด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเสมอ ส่วนเรื่องการจ่ายค่าสินค้า เพื่อลดการใช้เงินสด ทุกร้านในตลาด สามารถใช้ แอพเป๋าตัง ในการสแกน คนละครึ่ง /เราชนะ /เรารักกัน 33/ สแกนจ่ายผ่านแอพธนาคาร หรือ พร้อมเพย์ ได้ทุกร้านเช่นกัน “ทีมงานตลาดก้านเหลือง รวมถึงพ่อค้าแม่ค้า อยากให้ลูกค้าวางใจว่า ตลาดบ้านก้านเหลือง มีการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด19 ตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับทุกคนในสังคม”