มุกดาหาร (ชมคลิป) รายงานมีผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่อีก 1 ราย เป็นรายที่ 25


มุกดาหาร – จังหวัดมุกดาหาร รายงานมีผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่อีก 1 ราย เป็นรายที่ 25 เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง
วันนี้ (4 พ.ค. 64) เวลา 09.00 น จังหวัดมุกดาหาร รายงานสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ โควิด-19 ระลอกที่ 3 เดือนเมษายน ในจังหวัดมุกดาหาร ว่าจังหวัดมุกดาหารพบผู้ป่วยยืนยันข้อมูลตรวจพบเชื้อโควิด-19 เพิ่มจำนวน 1 ราย เป็นรายที่ 25 เพศ : ชาย อายุ : 55 ปี สัญชาติ : ไทย อาชีพ : รับราชการ ที่จังหวัดนครราชสีมา อยู่ที่ : ตำบลดงเย็น อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง รายละเอียดไทม์ไลน์ อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค
ผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 วันนี้จำนวน 154 ราย อาการเข้าเกณฑ์สงสัย (PUI) 3 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง HR 32 ราย ระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 38 ราย และการเฝ้าระวังเชิงรุกในชุมชน 81 ราย รวมผู้ป่วยโควิด-19 ระลอกที่ 3 (เมษายน 2564) จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 25 ราย รักษาหายแล้ว 7 ราย ยังคงรักษาในโรงพยาบาล จำนวน 18 ราย โดยเป็นผู้ป่วยอำเภอดงหลวง 8 ราย คำชะอี 1 ราย หนองสูง 4 ราย นิคมคำสร้อย 1 ราย หว้านใหญ่ 4 ราย อำเภอเมือง 7 ราย อำเภอดอนตาลยังไม่พบผู้ป่วย


อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร