สภ.เมืองศรีสะเกษ เปิดปฏิบัติการเชิงรุก ตั้ง สภ.ย่อยกลางชุมชนบ้านซำ มุ่งแก้ปัญหาอาชญากรรม-ยาเสพติด สานสัมพันธ์ทุกมิติ


เมื่อเร็วๆนี้ ที่วัดบ้านซำ หมู่ที่ 1 ต.ซำ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล รอง ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ สภ.เมืองศรีสะเกษ โดยมี พ.ต.อ.ชัยวัฒน์ หัดกล้า รอง ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ พ.ต.อ.เทพพิทักษ์ แสงกล้า ผกก.สภ.เมืองศรีสะเกษ น.ส.วราลักษณ์ จำปาขีด นายก อบต.ซำ พร้อมด้วยปลัดอำเภอเมืองศรีสะเกษ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าคุ้ม อสม.และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม
พ.ต.อ.เทพพิทักษ์ กล่าวว่า ตามที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.) เห็นชอบ แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2564 และกำหนดให้ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ เป็นหน่วยงานร่วมในการขับเคลื่อนโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ดังนั้น เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่หมู่บ้านยั่งยืน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองศรีสะเกษ จึงได้ร่วมกับ สภ.เมืองศรีสะเกษ กำหนดดำเนินงานโครงการดังกล่าวขึ้น เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ค. ถึงเดือน ส.ค. นี้ และนอกจากนี้ทาง สภ.เมืองศรีสะเกษ ยังได้เปิด สภ.เมืองศรีสะเกษ สภ.ย่อยชุมชนยั่งยืนบ้านซำ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริการและอำนวยคามสะดวกแก่พี่น้องประชาชนในเชิงรุกทุกมิติตลอด 24 ชั่วโมง โดยจะมี พนักงานสอบสวนรับแจ้งความ มีสายตรวจ มีเจ้าหน้าที่จราจร มีเจ้าหน้าที่สืบสวน เป็นต้น โดยมีเขตอำนาจบริการตลอดท้องที่บ้านซำ หมู่ 1 และหมู่บ้านข้างเคียงอีกด้วย.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน