เลย(ชมคลิป)พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 7 ราย รองผู้ว่าฯ เป็นผู้สัมผัสสูงในครอบครัว ยังไม่กระจายไปวงกว้าง


วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.00 น. ที่ศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเลย ห้องประชุมภูเรือ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย
นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยนายอภิชาติ สบู่แก้ว รองนพ.สาธารณสุขจังหวัดเลย แถลงสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดเลย
นายอภิชาติ สบู่แก้ว รองนพ.สาธารณสุขจังหวัดเลย เปิดเผยว่า ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. พบผู้ป่วยอีก 7 ราย และเพิ่มขึ้นจากรายงานจาก รพ. ศิริราชอีก 1 ราย
ผู้ป่วยรายที่ 56 (ระลอกเมษายน 2564) ผู้ป่วย หญิงไทย อายุ 65 ปี อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว(มารดารายที่42 ,ยายของรายที่ 53)ที่อยู่ปัจจุบัน ร้าน MC การไฟฟ้า ถนนร่วมใจ ต.กุดป้อง อ.เมือง จ.เลย เข้ารับการตรวจหาเชื้อที่ วันที่ 30 เม.ย. 64 ผลการตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (1 พ.ค.64)ประวัติเสี่ยง ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ป่วยรายที่ 42,51,52,53,54ผู้ติดเชื้อไม่มีอาการปัจจุบัน Admit ที่ รพ.เลย
รายที่ 57 ผู้ป่วย ชายไทย อายุ 62 ปี อาชีพ อาจารย์มหาวิทยาลัย ม.ราชภัฎพิบูลย์สงคราม จ.พิษณุโลก ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านหนองมะผาง ต.นาอ้อ อ.เมือง จ.เลย เข้ารับการตรวจหาเชื้อที่ วันที่ 30 เม.ย. 64 ผลการตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (1 พ.ค.64)ประวัติเสี่ยง ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ป่วยรายที่ 40 มีอาการไข้ต่ำๆ ปัจจุบัน Admit ที่ รพ.เลย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 5 ราย
รายที่ 58 ผู้ป่วย หญิงไทย อายุ 65 ปี อาชีพ ค้าขาย (มารดาผู้ป่วยรายที่ 9 ภูมิลำเนา บ้านนาซำ ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย เข้ารับการตรวจหาเชื้อที่ วันที่ 30 เม.ย. 64 ผลการตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (1 พ.ค.64) ประวัติเสี่ยง ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ป่วยรายที่ 9 (ครอบครัว)
ผู้ติดเชื้อไม่มีอาการ ปัจจุบัน Admit ที่ รพ.เลย
รายที่ 59 ผู้ป่วย หญิงไทย อายุ 48 ปี อาชีพ ค้าขาย ภูมิลำเนา บ้านห้วยเดื่อ ต.หนองหิน อ.หนองหิน จ.เลย เข้ารับการตรวจหาเชื้อที่ วันที่ 30 เม.ย. 64 ผลการตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (1 พ.ค.64) ประวัติเสี่ยง ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ป่วยรายที่ 39,43,60,61 (ครอบครัวเดียวกัน)
ผู้ติดเชื้อ ไม่มีอาการ ปัจจุบัน Admit ที่ รพ.หนองหิน ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 20 ราย(ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงร่วมรายที่ 60 ,61)
รายที่ 60 ผู้ป่วย เด็กหญิงไทย อายุ 5 ปี ภูมิลำเนา บ้านห้วยเดื่อ ต.หนองหิน อ.หนองหิน จ.เลย เข้ารับการตรวจหาเชื้อที่ วันที่ 30 เม.ย. 64 ผลการตราจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (1 พ.ค.64) ประวัติเสี่ยง ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ป่วยรายที่ 39, 43,59,61 (ครอบครัวเดียวกัน) ผู้ติดเชื้อไม่มีอาการ ปัจจุบัน Admit ที่ รพ.หนองหิน ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงร่วมรายที่ 60 ,61)
รายที่ 61 ผู้ป่วย เด็กชายไทย อายุ 7 เดือน ภูมิลำเนา บ้านห้วยเดื่อ ต.หนองหิน อ.หนองหิน จ.เลย เข้ารับการตรวจหาเชื้อที่ วันที่ 30 เม.ย. 64 ผลการตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (1 พ.ค.64) ประวัติเสี่ยง ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ป่วยรายที่ 39, 43,59,60 (ครอบครัวเดียวกัน) ผู้ติดเชื้อไม่มีอาการ ปัจจุบัน Admit ที่ รพ.หนองหิน ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงร่วมรายที่ 60 ,61)
รายที่ 62 ผู้ป่วย ชายไทย อายุ 47 ปี อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว ที่อยู่ปัจจุบัน ร้าน บขส.โฮม
ถ.มลิวรรณ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย เข้ารับการตรวจหาเชื้อที่ วันที่ 30 เม.ย. 64 ผลการตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (1 พ.ค.64) ประวัติเสี่ยง 1. ให้ประวัติว่าวิ่งออกกำลังกายร่วมสถานที่เดียวกับรายที่ 50 เป็นประจำ 2. ร่วมวงดื่ม(ไม่นาน)กับผู้ติดเชื้อรายที่ 51 อาการไอแห้งๆ ปวดกล้ามเนื้อ ปัจจุบัน Admit ที่ รพ.เลย
รองนพ.สาธารณสุขจังหวัดเลยกล่าวย้ำว่า ขอให้สบายใจได้ว่า ทางจังหวัดเลย ยังมีเตียงว่างกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ เพียงพอสำหรับผู้ป่วยที่อาจเพิ่มมากขึ้นในอนาคต
ด้าน นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า จังหวัดเลยยังไม่มีความจำเป็นต้องปิดจังหวัด เนื่องจากทางหน่วยงานที่เกี่ยวหลังจากประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่ มีความเห็นว่า สถานการณ์ผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น กระจากอยู่ในวงเฉพาะครอบครัวและผู้ใกล้ชิดเท่านั้น ทุอย่างยังควบคุมได้ในวงจำกัด ขอให้ประชาชนมั่นใจ และเชื่อมั่นในศักยภาพของทุหน่วยงาน ทำงานอย่างไม่มีวันหยุด เพื่อความปลอดภัยของชาวจังหวัดเลยทุกคน


ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / ขตว.เลย