ผู้ว่าฯศรีสะเกษ คุมเข้มพื้นที่สีแดง! สั่งปิดตลาดนัดโค กระบือ-สถานบริการบันเทิง-ผับ-บาร์-โอเกะ ยาวอีก 14 วัน ร้านสะดวกซื้อเปิดได้ไม่เกิน 23.00 น.


เมื่อวันที่ 2 พ.ค. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ ได้ลงนามในคำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ ฉบับที่ 16 เรื่องมาตรการควบคุมพื้นที่และการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยขอความร่วมมือประชาชน และผู้ประกอบการ ร้านค้าได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด โดยการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่ออยู่นอกบ้าน หรือที่สาธารณะ พร้อมสั่งปิดสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน รวมถึงตลาดนักโค กระบือ ต่ออีก 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 2-15 พ.ค. นี้ ส่วนการจำหน่าย อาหารหรือเครื่องดื่มให้บริโภคได้ไม่เกิน 21.00 น. และให้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มได้จนถึงเวลา 23.00 น. (กรณีนำไปบริโภคที่อื่น)
การจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ห้ามมีการบริโภคภายในร้าน ห้างสรรพสินค้า หรือสถานที่มีลักษณะคล้ายกันให้เปิดดำเนินการได้ไม่เกิน 21.00 น. ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาเก็ต ตลาดนัดกลางคืน ตลาดโต้รุ่ง ถนนคนเดิน เปิดได้ตามเวลาของสถานที่นั้นๆ แต่ไม่เกิน 23.00 น. สนามกีฬา ฟิตเนส ยิม เปิดได้ไม่เกินเวลา 21.00 น.และขอให้เจ้าของกิจการ หรือผู้ประกอบการร้านค้า ดำเนินการตามมาตรการ อย่างเคร่งครัด
ขณะที่ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อโควิด-19 จ.ศรีสะเกษ รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อระลอกใหม่เพิ่มอีก 4 ราย รวมสะสม 179 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว จำนวน30 ราย คงเหลือยังรับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาล จำนวน 149 ราย.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน