หนองบัวลำภู(ชมคลิป)เนรมิตบึงหินลับ พัฒนาเป็นแหล่งน้ำ”พระราชวชิรธาดานุสรณ์”เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับทำการเกษตรของราษฎร

ดร.พระราชวชิรธาดา จจ.หนองบัวลำภู เนรมิตบึงหินลับ พัฒนาเป็นแหล่งน้ำ”พระราชวชิรธาดานุสรณ์”เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับทำการเกษตรของราษฎร ป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากภัยแล้งที่เกิดขึ้นเพื่อให้ราษฎรมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ภายใต้การสนับสนุนของ ชป.ที่ 5 กรมชลประทานซึ่งเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการ กระจายความเจริญไปสู่ชนบท

เมื่อเร็วๆนี้ที่บริเวณบึงหินลับอยู่ในพื้นที่บ้านหินลับหมู่ที่ 4 ต.หนองสวรรค์ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู ดร.พระราชวชิรธาดา เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย นายราเชน ศิลปะราชะ ผอ.โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 5 กรมชลประทาน ร่วมกับนายชาญวิทย์ แฮนเกตุ ผอ.โครงการชลประทานจังหวัดหนองบัวลำภู และชาวบ้านหินลับ ร่วมกันประกอบพิธีบวงสรวงเจ้าหน้าที่ภายในบึงหินลับ ก่อนยกเศียรพญานาค จำนวน 7 เศียรขึ้นไว้ในอาคารสูบหน้าของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ”พระราชวชิรธาดานุสรณ์” (บึงหินลับ) บ้านหินลับ ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 83 ไร่ และใกล้กับลำห้วยพะเนียงที่เป็นลำน้ำที่มีน้ำหลากมาทุกๆปีในฤดูฝน ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมในบางฤดูที่น้ำมาก แต่แหล่งน้ำดังกล่าวไม่ สามารถนำน้ำมาเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้งได้

ในอดีตบึงหินลับ มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นอ่างเก็บน้ำตามธรรมชาติที่อุดมด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารที่หาได้ไม่อยาก ไม่ว่าจะเป็นกุ้ง หอย ปู ปลา แต่ด้วยกาลเวลาเปลี่ยนส่งผลให้เกิดการตื่นเขินของอ่างเก็บน้ำ ชุมชนในละแวกเริ่มมองเห็นว่าแหล่งน้ำแห่งนี้ เริ่มจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ ไม่ว่าจะเป็นความแห้งแล้ง ทำให้พืชพันธุ์ธัญญาหารเริ่มหายาก ความอุดมสมบูรณ์ เริ่มกลายเป็นความแห้งแล้งกันดาร ชาวบ้านที่มีอาชีพเกษตรกรมองไม่เห็นประโยชน์ที่จะได้รับ

ดร.พระราชวชิรธาดา (วีระ นิรุตฺติเมธี) เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีและตอบแทนบุญบ้านเกิด เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติแห่งนี้ ให้เป็นแหล่งน้ำที่มีน้ำขังตลอดทั้งปี เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรทั้งปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และเป็นแหล่งน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมือนเมื่อ 50 ปีผ่านมาและที่สำคัญแหล่งน้ำแห่งนี้จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนและของจังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งต่อมาโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 5 โดยฝ่ายพิจารณาโครงการ ส่วนวิศวกรรม ได้เดินทางไปตรวจสอบสภาพภูมิประเทศบริเวณหัวงานโครงการฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการก่อสร้างฯ สำนักชลประทานที่ 5 เพื่อสอบถามและรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากราษฎรในเขตพื้นที่ อันจะเป็นการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวต่อไป

นายราเชน ศิลปะราชะ ผอ.โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 5 กรมชลประทาน กล่าวว่าโครงการที่พระราชวชิรธาดา เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู และ อบต.หนองสวรรค์ อ.เมืองหนองบัวลำภู ร้องขออยากเห็นสภาพพื้นที่ตรงนี้ซึ่งราษฎรชาวบ้านหินลับและหมู่บ้านใกล้เคียงไม่มีน้ำทำการเกษตร โดยโครงการดังกล่าวในปีงบประมาณปี 2564ได้อนุมัติงบดำเนินการ 70 ล้านบาท โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อเดือนพฤศจิกายน 63 และคาดว่าคงจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 64 ขณะนี้การก่อสร้างอาคารระบายน้ำ และโรงสูบน้ำสูบ การก่อสร้างดำเนินไปแล้วกว่า 52%

นายราเชน ศิลปะรายะ ผอ.โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 5 กล่าวเพิ่มเติมภายหลังได้เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ”พระราชวชิรธาดานุสรณ์”(บึงหินลับ) แล้วซึ่งโครงการพัฒนาแหล่งน้ำแห่งนี้ พื้นที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ฤดูฝน 750 ไร่ ฤดูแล้ง 200 ไร่ โดยมีนายศุภกรณ์ แก้วแกมแข หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 และเจ้าหน้าที่ได้ ชี้แจงและรายงานความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง ทั้งนี้ได้เร่งรัดการทำงานให้รวดเร็ว แล้วเสร็จทันตามแผนที่กำหนดไว้

สำหรับโครงการนี้จะมีหัวจ่ายน้ำบ่อพักน้ำให้กับราษฎรได้อย่างไม่มีปัญหา ที่สำคัญการส่งน้ำด้วยระบบท่อสามารถเข้าพื้นที่เกษตรได้เลยไม่ต้องขุดคลองน้ำและน้ำก็ไม่สูญเสีย ทั้งนี้น้ำที่ไหลเข้าบึงหินลับนี้จะมาจากน้ำลำพะเนียง ส่วนด้านข้างในอนาคตก็จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งนายชาญวิทย์ แฮนเกตุ ผอ.โครงการชลประทานจังหวัดหนองบัวลำภู ก็จะมาดูแลต่อในเฟสต่อไป

สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์/ขตว.จังหวัดหนองบัวลำภู