ขอนแก่น – ร.8 ประชาสัมพันธ์ เรื่องการเปิดรับสมัครการเข้าเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานไทย

ของบริษัท รักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานไทย จำกัด ให้กับน้องๆทหารกองประการที่กำลังจะปลดประจำการ
ที่กรมทหารราบที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชไชย ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่กรมทหารราบที่ 8 ได้จัดประชาสัมพันธ์ เรื่องการเปิดรับสมัครการเข้าเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานไทย ของ บริษัท รักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานไทย จำกัด ปฏิบัติหน้าที่ในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต (หลายอัตรา) ให้กับน้องๆทหารกองประการที่กำลังจะปลดประจำการเป็นทหารกองหนุน พร้อมให้คำแนะนำ เพื่อให้น้องๆที่มีความสนใจสามารถสมัครได้มีรายได้ดูแลครอบครัว ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

คุณสมบัติ ปฏิบัติงานผลัดละ 8 ชั่วโมง มีรายได้รวม 427 บาท/วัน ขึ้นไป มีสวัสดิการตามที่กำหนด คุณสมบัติ เพศชาย/หญิง อายุ 18-57 ปี สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัด (กะ) ได้ เพศชาย สูง 160 ชม. ขึ้นไป / เพศหญิง สูง 155 ชม. ขึ้นไป ผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว หรือจบการศึกษา รต.ชั้นปีที่ 3 การศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป ไม่มีประวัติอาชญากรรมกรณีร้ายแรง หรือมีประวัติการกระทำความผิดความผิดในเขตท่าอากาศยาน เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีภาวะตั้งครรภ์ เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน และต้องไม่เป็นโรคตาบอดสี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่ติดหรือสารเสพติด และเป็นผู้ไม่มีความบกพร่องในการพูดและการฟัง เครื่องแบบพนักงานฟรี เมื่อทำงานครบปี

หากท่านใดสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม การรับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต (หลายอัตรา) กำหนดสัมภาษณ์และเข้าอบรมภายในสิ้นเดือนนี้ ท่านใดสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดก่อนไปสมัครงานได้ที่
สำนักงานใหญ่ บรท. (คุณพัชรี) โทร. 02-504-3560 ต่อ 2102 , 062-595-9976
สำนักงาน ท่าอากาศยานดอนเมือง (คุณปุณยนุช) โทร. 062-597-4137
สำนักงาน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (คุณอธิศนันท์) โทร. 02-134-2330, 062-596-9114
สำนักงาน ท่าอากาศยานภูเก็ต โทร. 062-598-7597

ภาพ : ขอบพระคุณภาพ จาก ร.8 และ AOT AVSEC Recruitment
ข่าว : พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร