หนองคาย(ชมคลิป)อำเภอสระใคร จัดโครงการจิตอาสาชวนผู้ว่าฯ ดำนาบูชาพระธาตุรวงข้าวเจดีย์ศรีพระแม่โพสพ กิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมีเราสร้างไปด้วยกัน”

อำเภอสระใคร จัดโครงการจิตอาสาชวนผู้ว่าฯ ดำนาบูชาพระธาตุรวงข้าวเจดีย์ศรีพระแม่โพสพ กิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมีเราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ที่ ที่บริเวณแปลงนาบ้านโนนอุดม หมู่ที่ 14 ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย ของ นายนุกูล คำผาสุก ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านยางคำ อำเภอสระใคร มอบไห้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมจำนวน 13 ไร่ เป็นแปลงนาสาธิตในการปลูกข้าว นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมและนำจิตอาสาจากทุกภาคส่วนร่วมลงแขกดำนา ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมีเราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563


นายเตชิต ทรงบุญศาสตร์ นายอำเภอสระใคร กล่าวว่า อำเภอสระใครได้จัดโครงการจิตอาสาชวนผู้ว่าฯ ตำนาบูชาพระธาตุรวงข้าวเจดีย์ศรีพระแม่โพสพ เพื่อให้ส่วนราชการพนักงานลูกจ้างตลอดจนประชาชนจิตอาสาได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อนำข้าวในแปลงนาดังกล่าวขึ้นประดับและจัดสร้างองค์พระธาตุรวงข้าวเจดีย์ศรีพระแม่โพสพอำเภอสระใครในงานมหกรรม แสงสี เสียง บุญเบิกฟ้าบูชาพระธาตุรวงข้าวเจดีย์ศรีพระแม่โพสพและของดีจังหวัดหนองคาย ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการสร้างความรักความสามัคคีและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีในการลงแขกดำนาของชาวอำเภอสระใคร และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งเพาะปลูกข้าวหอมมะลิพันธุ์ดีที่สุดในประเทศไทย


ก่อนที่จะลงแขกดำนา ยังจัดให้มีการแข่งขันกีฬาในแปลงนา วิ่งผลัดนั่งบนใบตาลลากไปบนแปลงนาที่จะดำ ชักคะเย้อระหว่างนักกีฬาของแต่ละตำบลสร้างความสนุกสนาน ความสามัคคีให้กับผู้ร่วมกิจกรรม:ฤาษีลภ-ปวีณา//จ.หนองคาย