หนองคาย(ชมคลิป)รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ติดตามการดำเนินงาน

พันตำรวจตรีสุริยา สิงหกมล รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาครัฐกับภาคประชาชน ของชุด ชรบ. ที่จังหวัดหนองคาย
เมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2563 ที่ศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 ตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย พันตำรวจตรีสุริยา สิงหกมล รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พร้อมคณะเดินทางมาตรวจติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และศึกษาดูงานด้านการบูรณาการสกัดกั้นยาเสพติดของภาครัฐ กับภาคประชาชน ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน หรือ ชรบ.โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าการจังหวัดหนองคาย นำคณะลงพื้นที่ มีนายเจริญจิต สืบสาววงศ์ นายอำเภอเมืองหนองคาย พร้อม สำนักงาน ปปส. จ.หนองคาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่และ ชรบ. ให้การต้อนรับ
พันตำรวจตรีสุริยา สิงหกมล กล่าวว่า ตามนโยบายของรัฐบาลเน้นปัญหายาเสพติด เน้นชุมชนมีส่วนร่วม สำนักงาน ปปส. และหน่วยงานในพื้นที่ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมมาให้กำลังใจ ชรบ. ซึ่งผลการตรวจเยี่ยมทำให้ทราบถึงความตั้งใจ การทุ่มเทเสียสละของชาวบ้าน ทั้งแรงกายแรงใจ ตั้งจุดตรวจจุดสกัดดูแลพื้นที่ของตัวเอง ชุด ชรบ. ถือเป็นเจ้าภาพตัวจริง เป็นเจ้าของดูแลพื้นที่ของตัวเอง หน่วยงานราชการเป็นเพียงหน่วยงานให้การสนับสนุน และเสริมการปฏิบัติให้ภารกิจชุด ชรบ.ประสบความสำเร็จ สำหรับอุปสรรค ได้พูดคุยพบว่า ในเรื่องของการจำกัดขีดความสามารถ การปฏิบัติภารกิจ ยานพาหนะ อุปกรณ์การติดต่อสื่อสาร ในส่วนพื้นที่กว้างทัศนวิสัยการมอง การตรวจการณ์มีความจำเป็น เรื่องกล้องจะต้องมีระยะ กำลังขยายที่เพิ่มขึ้น มีความละเอียดชัดเจนขึ้น มีความสำคัญ รวมถึงเรื่องวิทยุสื่อสาร ก็ได้รับฟังปัญหาข้อขัดข้อง อุปสรรคพร้อมที่จะดำเนินการให้ต่อไป:ฤาษีลภ- ปวีณา//จ.หนองคาย