ขอนแก่น – ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ให้โรงพยาบาลชุมแพ

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จัดทำโครงการจัดหาครุภัณฑ์การแพทย์เพื่อพัฒนาศูนย์ส่งต่อโซนตะวันตก จังหวัดขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพ ความสามารถของโรงพยาบาลชุมแพ ซึ่งโรงพยาบาลทั่วไปให้รองรับผู้ป่วยที่ต้องการการรักษาที่ยุ่งยากซับซ้อนระดับเชี่ยวชาญ รับการส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งในจังหวัดขอนแก่น และต่างจังหวัดซึ่งมีพื้นที่รอยต่อ ประกอบด้วย โรงพยาบาลสีชมพู โรงพยาบาลภูผาม่าน โรงพยาบาลภูเวียง โรงพยาบาลหนองนาคำ โรงพยาบาลเวียงเก่า โรงพยาบาลหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลคอนสาร โรงพยาบาลภูเขียว โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โรงพยาบาลน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ โรงพยาบาลภูกระดึง จังหวัดเลย ซึ่งมีประชาชนในเขตบริการมากกว่า 600,000 คน งบประมาณรวมทั้งโครงการ จำนวน 10,300,000 บาท โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น(อบจ.ขอนแก่น) จำนวน 9,270,000 บาท และโรงพยาบาลชุมแพ ต้องสมทบจำนวน 1,030,000 บาท และไม่สามารถนำเงินบำรุงโรงพยาบาลไปสมทบในส่วนนี้ได้

ล่าสุดโรงพยาบาลชุมแพ ได้รับแจ้งจาก คุณทศ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มเซ็นทรัล มีจิตศรัทธาอยากทำบุญให้กับโรงพยาบาลต่างจังหวัดที่อยู่ไกล มีความประสงค์บริจาคเพื่อสมทบทุนในการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการ จำนวน 300,000 บาท ซึ่งเป็นเงินส่วนตัวที่ตั้งใจบริจาค และได้ดำเนินการบริจาคผ่านบัญชีของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564

แพทย์หญิงดวงพร อัศวราชันย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพ ขอกราบขอบพระคุณ คุณทศ จิราธิวัฒน์ และภรรยา ที่ได้บริจาคเงินสมทบในครั้งนี้ พร้อมทั้งได้กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการจัดหาครุภัณฑ์การแพทย์เพื่อพัฒนาศูนย์ส่งต่อโซนตะวันตก จังหวัดขอนแก่น เป็นโครงการที่มีความจำเป็น เป็นประโยชน์ และสำคัญต่อคุณภาพบริการของโรงพยาบาลชุมแพมาก เนื่องจากจะช่วยเพิ่มความสามารถของการดูแลผู้ป่วย ช่วยลดการส่งต่อผู้ป่วยมารับการรักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งอยู่ห่างไกลมากกว่า 80 กิโลเมตร ผู้ป่วยมีโอกาสได้รับการดูแลจากครอบครัวญาติพี่น้องซึ่งไม่ต้องเดินทางไกล จึงมีความสำคัญต่อ เศรษฐกิจรวมทั้งคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่

โรงพยาบาลจึงขอความเมตตาจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อให้สามารถจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ได้เร็ว โดยรายการครุภัณฑ์การแพทย์ในโครงการประกอบด้วย
1. เครื่องจ่ายก๊าซอากอน จำนวน 1 เครื่อง
2. เครื่องเลเซอร์โฮลเมียมสำหรับรักษา จำนวน 1 เครื่อง
3. เครื่องสลายนิ่วในไตโดยใช้พลังงานลมและคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง
4. เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพชนิดถอดเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 2 เครื่อง
5. เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร จำนวน 2 เครื่อง

จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา โปรดร่วมบริจาคในครั้งนี้ โดยสามารถบริจาคผ่านบัญชี เงินบริจาคของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น เลขที่บัญชี 405 0 88966 8 หรือติดต่อ โรงพยาบาลชุมแพ เพื่อประสานการอำนวยความสะดวกในการบริจาค ทางโรงพยาบาลชุมแพ ขอขอบคุณผู้บริจาคและครอบครัว และเครื่องมือที่ได้รับจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนชาวขอนแก่นโซนตะวันตกและใกล้เคียงต่อไป

Related posts