ขอนแก่น(ชมคลิป)กระทรวงเกษตรฯ ช่วยซื้อพริกสดชาวบ้านหลังราคาตกต่ำ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพริกที่ได้รับความเดือดร้อนราคาผลผลิตตกต่ำ จากราคาสูงสุดกิโลกรัมละ 200 บาท เหลือเพียงกิโลกรัมละ 30 บาท คาดเป็นผลจากการนำเข้าพริกสดจำนวนมากจากประเทศเพื่อนบ้าน เตรียมหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

       22 เมษายน 2564 ที่บริเวณริมบึงประชา บ้านแก้ว หมู่ 8 ต.บ้านโนน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีการส่งเสริมให้เกษตรกร รวมกลุ่มกันเพาะปลูกพริกเพื่อจำหน่ายในช่วงว่างเว้นจากการทำนา โดยใช้พื้นที่ว่างเปล่ารอบบึงประชา เป็นพื้นที่เพาะปลูก โดยนำพริกพันธุ์ซุปเปอร์ฮ็อท จำนวนกว่า 250,000 ต้น แจกจ่ายให้กับเกษตรกรนำไปปลูก เพื่อขายเป็นรายได้เสริม ซึ่งปัจจุบันพริกที่ชาวบ้านปลูกได้เจริญเติบโตจนสามารถเก็บผลผลิตได้กว่า 500 กิโลกรัม แต่ในช่วงที่ผ่านมากลับประสบปัญหาราคาซื้อขายพริกสดในท้องตลาด เหลือเพียงกิโลกรัมละ 30 บาท จากเดิมกิโลกรัมละเกือบ 200 บาท ซึ่งเป็นผลมาจากการนำเข้าพริกสดจากประเทศเพื่อนบ้านจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาพริกล้นตลาด

             นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จากปัญหาดังกล่าว ทำให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน แก้ไขปัญหาด้วยการประสานไปยังกระทรวงพาณิชย์ ให้จำกัดปริมาณนำเข้าพริกสดจากประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้ราคาพริกภายในประเทศขยับตัวสูงขึ้น รวมทั้งรับซื้อรับซื้อพริกสดจากเกษตรกรบ้านแห้ว ในราคาประกันที่กิโลกรัมละ 50 บาท ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรที่เป็นสมาชิกอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากพริกที่ปลูกสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตขายได้อีกกว่า 4 เดือน นอกจากนี้ยังได้ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ในการแก้ปัญหาราคาพริกสดตกต่ำ ด้วยการรับซื้อผลผลิตในราคาประกัน เพื่อนำไปแปรรูปเป็นพริกแห้ง ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มมูลค่าแล้วยังทำให้เกษตรกรผู้ปลูกพริกได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ด้วย