ขอนแก่น(ชมคลิป)บุคลากรทางการแพทย รพ.ศูนย์ขอนแก่น กว่า 100 เหลือเพียง20 คนจะครบกำหนดกักตัว

หลังจากที่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น  ติดเชื้อโควิด 19 จำนวน  คน ส่งผลให้ต้องกักตัวกว่า 100 คน ส่วนใหญ่ครบกำหนดแล้ว เหลือเพียง 20 คน

      วันที่ 21 เม.ย 64 บรรยากาศที่ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลขอนแก่น ยังคงมีประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เดินทางมาตรวจรักษา อย่างต่อเนื่อง แต่ลดจำนวนลงหลังจากมีการแพร่ระบาดของไวรัส covid19 และทางโรงพยาบาลได้งดรับตรวจ เชิงรุก หลังจากที่พบบุคลากรทางการแพทย์จำนวน 5 คนติดเชื้อไวรัส covid-19 จากภายนอกทำให้เจ้าหน้าที่ต้องกักตัวจำนวน 113 คนซึ่งปัจจุบันครบกำหนดระยะเวลากับตัวแล้ว ประมาณ 70 คนส่วนที่เหลืออีก 20 คนจะครบกำหนดภายในวันที่ 27 เมษายน

          ส่วนพยาบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับว่าแม้ในช่วงนี้อาจจะต้องเหนื่อยเพิ่มขึ้นแต่กำลังใจยังดีโดยกลุ่มพยาบาลพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ทันทีหากมีเหตุฉุกเฉิน  โดยหัวหน้าแต่ละกลุ่มงานจะเน้นย้ำกับบุคลากรให้ป้องกันตัวเองอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ

           สำหรับภาพรวมการให้บริการของโรงพยาบาลขอนแก่นปัจจุบันมีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิดรักษาตัวอยู่ที่นี่จำนวน 56 คนโดยส่วนใหญ่อาการป่วยในระยะปานกลางซึ่งทางโรงพยาบาลได้มีประกาศถึงนโยบายและมาตรการการดำเนินงานในการลดการตรวจจำนวนผู้ป่วยเรื้อรัง ที่สามารถรับยาที่บ้านได้นอกจากนี้ยังได้ประสานงานร่วมกับโรงพยาบาลเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยในเบื้องต้น เพื่อลดความแอดอัด.