มุกดาหาร (ชมคลิป) ส่งทีมสวบสวนโรคตรวจ 1,500 คน เอาผิดทุกคนที่เกี่ยวข้องจัดงานสงกรานต์


มุกดาหาร – จากกรณีปรากฏข้อความทางสื่อออนไลน์ Facebook ว่ามีการจัดงานบันเทิง ดื่มสุราโดยไม่สนใจมาตรการโควิด-19 ที่บ้านเหล่าป่าเป้ด ตำบลนาโสก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหารโดยใช้ชื่อ Facebook ว่า รถแห่ พีพี ออดิโอ ออนทัวร์
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 64 ทีมสอบสวนโรคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่บ้านเหล่าป่าเป้ด ต.นาโสก อ.เมือง จังหวัดมุกดาหาร เพื่อสอบสวนโรคค้นหา คัดกรอง คัดแยกกลุ่ม ล็อคคนที่มาร่วมงานที่มาจากพื้นที่เสี่ยง และเก็บสิ่งส่งตรวจแลป ส่วนคนในหมู่บ้านจะสอบสวนเพิ่มเติมและ HQ ทุกคน และเก็บแลปในอีก 3-5 วัน ซึ่งการตรวจในครั้งนี้แยกออกเป็น 3 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านเหล่าป่าเป้ด หมู่ที่ 4, 11, 16 แต่ละหมู่บ้านได้ตรวจคนละที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งคาดว่าจะสอบสวนโรคค้นหา คัดกรอง คัดแยกกลุ่มให้เสร็จภายในวันนี้ โดยการจัดงานในวันที่ 14 เมษายน 64 ที่ผ่านมา ถือว่ามีความเสี่ยงมากเพราะมีชาวบ้านที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ เข้ามาร่วมทำบุญ และทำกิจกรรมในครั้งนี้มีจำนวนไม่น้อย ซึ่งบางส่วนได้กลับไปทำงานแล้ว หลังจากเสร็จงานตั้งแต่เมื่อว่าน และเป็นที่แน่นอนแล้วว่า การจัดงานในครั้งนี้ไม่ได้ขออนุญาตทางจังหวัดและไม่ได้มีการรายงานต่ออำเภอ
นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้ออกหนังสือด่วนแจ้งไปสำนักงานกระทรวงมหาไทย เรื่องเกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นดังนี้ แจ้งความดำเนินคดีผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างรถแห่ซึ่งทั้ง 2 คนได้รับทราบข้อกล่าวหา และได้รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา โดยจะดำเนินคดีสั่งฟ้องช่วงในบ่ายวันนี้ (16 เมษายน 64) แจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลที่เห็นชัดเจนในคลิปวีดีโอที่ปรากฏในสื่อออนไลน์ มอบหมายให้อำเภอเมืองมุกดาหาร ตั้งคระกรรมการตรวจสอบของเท็จจริงกับผู้ใหญ่บ้านทั้ง 3 หมู่บ้าน หากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องปล่อยปะละเลยจะดำเนินการทางวินัยต่อไป และได้ส่งทีมสอบสวนโรคเข้าดำเนินการสอบสวนโรคกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ซึ่งมีประมาณ1,500 คน เพื่อคัดกลองกลุ่มเสี่ยงสูงและดำเนินการตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขโดยเร่งด่วน
ส่วนผู้ติดเชื้อนั้นเมื่อวันนี้ (16 เมษายน 2564 ) จังหวัดมุกดาหาร รายงานผลตรวจโควิด-19 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย ในการรระบาดระลอกใหม่ เดือนเมษายน 2564 ซึ่งผู้ป่วยโควิด-19 รายที่ 5 เป็นเพศหญิง อายุ 49 ปี อยู่ที่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ติดเชื้อจากบุคคลในครอบครัว โดยเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 1 (ซึ่งลูกสาวเดินทางมาจาก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร)
ผู้ป่วยโควิด-19 รายที่ 6 เป็นเพศหญิง อายุ 62 ปี อยู่ใน เขตเทศบาลเมือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร เดินทางจาก พื้นที่เสี่ยง เขตบางเขน กทม. ( เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยยืนยันที่ กทม.) มีกลุ่มเสี่ยงสูงเป็นบุคคลในครอบครัว จำนวน 3 ราย ซึ่งได้ดำเนินการเก็บสิ่งส่งตรวจ (รอผล) ซึ่งขณะผู้ป่วยทั้ง 2 ราย รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมุกดาหาร
ในส่วนคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหารได้มีมติเห็นชอบ ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรค และกำหนดมาตรการเร่งด่วนเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ตามคำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ฉบับที่ 1515/2564 และ 1516/2564 ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรค และปิดสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ และสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ร้านอาหารหรือสถานที่ซึ่งจำหน่ายสุรา เปิดขายได้ แต่ห้ามดื่มแอลกอฮอล์ในร้านตั้งแต่ วันที่ 16-30 เมษายน 2564 ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำและปรับ


อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร