ศรีสะเกษ-กลับจากร่วมงานแต่งที่ กทม.ตรวจพบติดเชื้อโควิดอื้อ วันเดียวพุ่ง 8 ราย รวมสะสม 30 ราย


เมื่อวันที่ 16 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยข้อมูลตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ รายวัน ประจำวันที่ 16 เม.ย. มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม จำนวน 8 ราย รวมผู้ป่วยสะสม จำนวน 30 ราย โดยรายที่ 23. เพศชาย อายุ 34 ปี อ.ราษีไศล ประกอบทำธุรกิจ ที่ กทม. รายที่ 24. เพศหญิง อายุ 50 ปี อ.กันทรลักษ์ (ผู้สัมผัส ผู้ติดเชื้อรายที่ 19) รายที่ 25. เพศหญิง อายุ 24 ปี อ.เมืองศรีสะเกษ (สัมผัสกับผู้ติดเชื้อโควิด) รายที่ 26. เพศหญิง อายุ 46 ปี อ.เมืองศรีสะเกษ ร่วมงานแต่งงานที่กรุงเทพฯ รายที่ 27. เพศหญิง อายุ 52 ปี อ.เมืองศรีสะเกษ ร่วมงานแต่งงานที่กรุงเทพฯ รายที่ 28. เพศหญิง อายุ 59 ปี ต.เมืองใต้ อ.เมืองศรีสะเกษ ร่วมงานแต่งงานที่กรุงเทพฯ รายที่ 29. เพศหญิง อายุ 58 ปี อ.เมืองศรีสะเกษ ร่วมงานแต่งงานที่กรุงเทพฯ และรายที่ 30. เพศหญิง อายุ 59 ปี ต.หนองไผ่ อ.เมืองศรีสะเกษ ร่วมงานแต่งงานที่กรุงเทพฯ ส่วนไทม์ไลน์เจ้าหน้าที่กำลังเร่งสอบสวนโรคเพื่อรวบรวมข้อมูลมานำเสนอต่อไป.
ด้าน นพ.ชลวิทย์ หลาวทอง ผอ.รพ.ศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงจำนวนมากเข้ามารับบริการตรวจโควิด-19 ดังนั้น เพื่อลดการแพร่กระจายและการติดเชื้อของผู้ป่วยทั่วไป โรงพยาบาลศรีสะเกษ จึงขอปรับการให้บริการดังนี้ งดให้บริการผู้ป่วยนอก ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ คลินิกผู้สูงอายุ, คลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ยกเว้น รายที่จำเป็นเร่งด่วน ฉุกเฉิน หากมีอาการเจ็บป่วย ให้ใช้บริการที่โรงพยาบาลชุมชนใกล้บ้าน หรือเขตอำเภอเมืองให้ใช้บริการที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง งดบริการผ่าตัดและหัตถการทั่วไปที่ไม่เร่งด่วน, ฉุกเฉิน และกรณีผู้ป่วยนัดให้ติดต่อห้องตรวจ ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุหลังบัตรนัด ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 19 – 30 เม.ย. นี้ หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 045-611503 ต่อ 0 .

ทีมข่าว จ.ศรีสะเกษ //รายงาน