กาฬสินธุ์(ชมคลิป)สั่งปรับแพอาหารฝ่าฝืนมาตรการปภ.เทศกาลสงกรานต์


ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาขอนแก่น ฝ่ายปกครองอำเภอสหัสขันธ์ ลงดาบสั่งปรับและสั่งห้ามใช้แพอาหาร “ร้านแพวรรณา” หลังฝ่าฝืนมาตรการแนวทางการดูแลความปลอดภัยทางน้ำ เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยรวมทั้งป้องกันการเกิดอุบัติภัยต่างๆ ตามพรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 50 ควบคู่กับการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (2019) COVID – 2019
เมื่อวันที่ 14 เมษายน 64 นายธนทร ศรีนาค หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.กาฬสินธุ์ นายตระกูล หนูนิล นายอำเภอสหัสขันธ์ เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาขอนแก่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโนนบุรี กำลังฝ่ายปกครอง เข้าตรวจสอบการนำแพลากเข้าน่านน้ำเขื่อนลำปาว ซึ่งเป็นแพที่ไม่ได้รับอนุญาต และฝ่าฝืนคำสั่งตามมาตรการความปลอดภัยด้านอุบัติเหตุของ จ.กาฬสินธุ์ หลายครั้ง
ทั้งนี้จากการตรวจสอบพบว่า ผู้ประกอบการได้นำแพที่ไม่ได้รับอนุญาตลากไปในเขื่อนลำปาวเพื่อล่องแพ ซึ่งถือเป็นการฝ่าฝืนมาตรการรักษาความปลอดภัยของ จ.กาฬสินธุ์ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ รวมถึงมาตรการความปลอดภัยตาม พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 50 โดยได้มีการตักเตือนมาตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน ที่ผ่านมา ซึ่งพบว่าได้ลักลอบกระทำเช่นเดิมซึ่งเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเจ้าท่าฯ ฝ่ายปกครอง ได้ตักเตือน จนกระทั่งวันที่ 13 เม.ย. ยังนำแพที่ไม่มีใบอนุญาตออกล่องแพในเขื่อนลำปาว โดยไม่เกรงกลัวเจ้าหน้าที่ และยังละเลยมาตรการป้องกันโควิด ปล่อยให้มีผู้นำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปดื่มในแพ ซึ่งมีการคิดค่าบริการด้วย
นายธนทร ศรีนาค หน.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า หลังจากเจ้าหน้าที่ได้แจ้งพฤติกรรมของผู้ประกอบการ ทางเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.กาฬสินธุ์ จึงได้เข้าตรวจสอบ ร่วมกับทางนายอำเภอสหัสขันธ์และเทศบาลตำบลโนนบุรี ซึ่งพบว่าผู้ประกอบการฝ่าฝืนมาตรการรักษาความปลอดภัยเทศกาลสงกรานต์ แม้ว่าจะมีการตักเตือน ดำเนินการปรับแล้ว ยังมีเจตนาที่จะฝ่าฝืนกระทำผิดต่อเนื่อง ซึ่งจำเป็นจะต้องดำเนินการตามมาตรการโดยสั่งให้ปิดการบริการไปก่อนจนผู้ประกอบการจะดำเนินการปรับปรุงให้ถูกต้อง จากการตรวจสอบเบื้องต้นตัวแพ ไม่มีความมั่นคง ไม่มีความปลอดภัย เสื้อชูชีพไม่เพียงพอ ไม่มีอุปกรณ์กู้ชีพทางน้ำในแพ และไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการแพ จึงต้องให้ปิดบริการชั่วคราวเพื่อให้ปรับปรุงแก้ไข แต่หากพบว่ามีการฝ่าฝืนก็จะสั่งปิดถาวรในทันที