ขอนแก่น(ชมคลิป)หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมมราชชนนี หรือ พอ.สว. ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทาน ในพื้นที่อำเภอน้ำพอง และอำเภอชุมแพ

หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมมราชชนนี หรือ พอ.สว. ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทาน ในพื้นที่อำเภอน้ำพอง และอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ที่หอประชุม100ปีอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่น นาย สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วย ดร.นพ.สมชายโชติ ปิยวัขร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  นายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอน้ำพอง และเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนที่เดินทางมารับบริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทาน

ซึ่งศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดหาวัคซีนซิโนฟาร์มเพื่อกระจายฉีดให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้มีรายได้น้อย ผู้ป่วยเรื้อรัง พระ นักบวชและผู้ที่เข้าไม่ถึงวัคซีน เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรคเป็นเข็มแรก

โดยจังหวัดขอนแก่นได้รับวัคซีนพระราชทานจำนวน 5000 โดส ซึ่งหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี ได้ออกให้บริการฉีดวัคซีนพร้อมกันสองจุด คืออำเภอน้ำพองจำนวน 1,450 โดส และอำเภอชุมแพ 10,50 โดส นอกจากนี้ยังได้จัดเจ้าหน้าที่ออกไปฉีดวัคซีนให้กับผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถออกมารับการฉีดวัคซีน ณ จุดบริการถึงที่บ้าน