(ชมคลิป)จังหวัดเลยจัดงานแห่ต้นดอกไม้ยิ่งใหญ่


วันที่ 14 เมษายน 2564 เวลา 20.00 น. ที่ลานวัดศรีโพธิ์ชัย ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีแห่ต้นดอกไม้ มีนักท่องเที่ยวประชาชน เข้าร่วมงาน จำนวนมาก โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอและ อสม.ตรวจวัดไข้ กำชับให้ผู้มาเที่ยวใส่หน้ากากอนามัยก่อนเข้าร่วมงาน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยกล่าวว่า ขอต้อนรับนักท่อเงที่ยวและแขกผู้มีเกียรติ ที่มีโอกาสได้มาร่วมงานบุญ เสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต ณวัดศรีโพธิ์ชัยแห่งนี้ ซึ่งก่อสร้างมาแล้ว 474 ปี และสันนิษฐานว่าการแห่ต้นดอกไม้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเริ่มขึ้นตั้งแต่ก่อตั้งวัดศรีโพธิ์ชัย
การทำต้นดอกไม้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในวันสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย ในสมัยก่อนนั้นชาวบ้านแสงภาเชื่อกันว่า เป็นการเสริมความเป็นมงคลให้กับชีวิตทั้งคนในหมู่บ้านจะอยู่เย็นเป็นสุข ฟ้าฝนตกต้องตามฤดูกาล ข้าวกล้าในนาอุดมสมบูรณ์ ลักษณะต้นดอกไม้ของตำบลแสงภาจะโดดเด่นกว่าทุกวัดของจังหวัดเลยคือ ต้นดอกไม้มีขนาดใหญ่ การทำจะต้องทำให้เสร็จภายในหนึ่งวัน ส่วนการแห่ต้นดอกไม้เพื่อเป็นพุทธบูชา จะมีขึ้นทุกคืน ในวันพระเดือน 5 ของทุกปี ซึ่งประเพณีแห่ต้นดอกไม้เป็นการแสดงออกถึงความรักความ ความสามัคคีของคนในชุมชนบ้านแสงภาเป็นอย่างดี เป็นประเพณีที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ สืบสานอยู่คู่กับชุมชนตลอดไป
นอกจากนี้ประเพณีแห่ต้นดอกไม้อันงดงามแล้วอำเภอนาแห้ว ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวัฒนธรรม ความสมบูรณ์ทางธรรมชาติอีกมากมาย ที่อยากให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชม อาทิ งานสงกรานต์ไทย-ลาว บ้านเหมืองแพร่ จิตรกรรมฝาผนังวัดโพธิ์ชัย บ้านนาบึง พระธาตดินแทน เป็นพระธาตุที่สร้างขึ้นจากดินแห่งเดียวในโลก ตั้งอยู่ที่บ้านหัวนา ตำบลแสงภา และแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงาม เช่น อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย ชมวิวภูหัวหอม สวนป่านาปอ น้ำตกตาเหือง และน้ำตกช้างตกเป็นต้น
โดยสภาพภูมิประเทศของอำเภอนาแห้ว เป็นภูเขาสลับซับซ้อน ห่างจากตัวจังหวัดเลยเกือบ 120 กิโลเมตร สภาพถนนหนทาง จึงมีความคดเคี้ยว มีพื้นที่ป่าค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ มีวัดวาอารามที่สวยงามมีวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่เข้มแข็ง ที่สำคัญผู้คนของชาวอำเภอนาแห้ว ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไว้อย่างเหนียวแน่น ซึ่งเอกลักษณ์ดังกล่าว มีความละม้ายคล้ายคลึงกับประเทศภูฏานซึ่งเป็นประเทศเล็กๆในแถบเทือกเขาหิมาลัย และประเทศภูฏานยังมีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรมถนทำที่นักท่องเที่ยวต้องการไปเที่ยวชมมากในระดับต้นต้นของโลกอีกด้วย

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์/ จ.เลย