หนองบัวลำภู – ยอดผู้ติดเชื้อโควิดรายวัน


วันนี้อ้ำภอเมือง ชาย 1 สุวรรณคูหา หญิง 1 ศรีบุญเรือง ชาย 1 ยอดพุ่ง 9 รายกระจายเกือบครบทุกอำเภอ ผวจ.ย้ำเตือนสำนึกรักบ้านเกิดต้องมีวินัย เชื้อไวรัสพันธุ์ใหม่ติดได้ง่ายในระยะแรกไม่มีอาการ หากสงสัยตรวจไทม์ไลน์เพื่อความมั่นใจ
วันนี้(14 เม.ย.64) ผู้สื่อข่าวรายงานจาก ศูนย์ปฏิบัติการ เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค COVID-19 จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผวจ.หนองบัวลำภู พร้อมด้วย นายวัชรินทร์ สุตลาวดี ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู นพ.สุรพงษ์ ผดุงเวียง นายแพทย์ สสจ.หนองบัวลำภู นพ.รวมพล เหล่าหว้าน รอง นพ.สสจ.หนองบัวลำภู นพ.ไพฑูรย์ ใบประเสริฐ รอง ผอ.รพ.หนองบัวลำภู ร่วมกันเปิดเผยข้อมูลการระบาดระลอกใหม่ หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จนถึงวันนี้เพิ่มอีก 3 รวมเป็น 9 ราย ซึ่งผู้ติดเชื้อในระลอกนี้ เป็นสายพันธ์ใหม่จากอังกฤษ ติดเร็วและรุนแรง
นพ.สุรพงษ์ฯกล่าวว่าจากฐานข้อมูล ณ วันนี้รายที่ 7 เป็นชายไทย อายุ 33 ปี อาชีพพนักงานของรัฐ ภูมิลำเนา ตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู มีประวัติการสัมผัสผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ติดมาจากจังหวัดปราจีนบุรี เข้าพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อวันที่11 เมย. 64 ผลตรวจพบเมื่อวันที่ 11 เมย.64 เมื่อเวลา 21.30 น. ขณะนี้พักรักษาตัวในโรงพยาบาลหนองบัวลำภู คนไข้รายนี้อาการไข้ไม่ลด นี้มีปัญหาโรคปอด และให้ยาต้านไวรัส แต่อยู่ในอาการของแพทย์อย่างใกล้ชิด
รายที่ 8. เป็นหญิงไทย อายุ 23 ปี ภูมิลำเนาอยู่ตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู เข้าพื้นเมื่อวันที่ 7 เมย.64 เป็นผู้ติดต่อกับรายที่ 4 ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ผลการตรวจพบ เมื่อวันที่ 12 เมย. 64 สำหรับผู้ป่วยรายนี้มีประวัติสัมผัสและตรวจ 2 ครั้งจึงพบ ขณะนี้พักรักษาตัวที่ รพ.สุวรรณคูหา ผู้ป่วยรายนี้ปกติดี ส่วนพื้นที่ลงทำความสะอาดของบ้านผู้ป่วย ส่วนผู้สัมผัสอยู่ในระหว่างการกักตัว
สำหรับรายที่ 9 เป็นชายไทย อายุ 24 ปี ภูมิลำเนาอยู่ ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง มีความเสี่ยงจากการติดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และเดินทางมาจังหวัดอุดรธานีโดยเครื่องบิน และเข้าพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อวันที่ 9 เมย.64 หลัง จากนั้นได้ทำการกักตัวเอง พอทราบจากไทมไลน์ มีเพื่อนที่เชียงใหม่ติด จึงเข้าไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาลศรีบุญเรือง หมอไม่อนุญาตให้กลับบ้านและถูกพักในห้องแยกโรคที่ รพ.ศรีบุญเรือง ผลการตรวจพบเมื่อวันที่ 13 เมย.64 สำหรับผู้สัมผัสคนไข้รายนี้มีปัญหาโรคปอดอยู่และให้ยาต้านไวรัส
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวเพิ่มเติมว่า ฝ่ายปกครองได้มีแนวทางการป้องกันโดยจังหวัดมีคำสั่งและมาตรการ เพื่อให้ทุกหน่วยทุกองค์กรร่วมป้องกันเรื่องโดยเฉพาให้งดกิจกรรมการรวมกลุ่ม ลดความเสี่ยง จำกัดเวลาในสถานประกอบการและร้านอาหารไม่เกิน 23.00 น รวมถึงการจัดแข่งขันบั้งไฟ นอกจากนั้นให้ทุกอำเภอจัดชุดเคลื่อนที่เร็วออกปฏิบัติการตรวจตราสถานที่พื้นที่เสี่ยง รวมถึงการคัดเลือกทหาร หากมาจากพื้นที่เสี่ยงต้องคัดแยก ซึ่งทางสัสดีใช้เป็นมาตรการประสานงานกับทุกภาคส่วนไปแล้ว
และล่าสุดสถานประกอบการทั้ง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ต้องงดการบริการเครื่องดื่ม และต้องปิดในเวลา 23.00 น.เท่านั้น หากมีการปล่อยละเลย จะต้องสั่งปิดสถานประกอบการทันที สำหรับสนามชนไก่ ยังไม่สามารถดำเนินการได้ แต่หลังวันที่ 19 เมย. จึงจะอนุญาตให้ซ้อมไก่ได้แต่ต้องไม่มีคนเข้าชม ผู้นำไก่มาซ้อมต้องสวมหน้ากาก และลงทะเบียน พร้อมใช้เวลาให้สั้น และที่สำคัญต้องไม่ใช้สนามชนไก่ จำนวน 9 แห่งที่ได้รับอนุญาต หากจะดำเนินการซ้อมไก่ต้องแจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และปศุสัตว์ ทันที
ผวจ.หนองบัวลำภู ฝากไปยังทุกคนความรับผิดชอบ การมีวินัยตนเอง สำคัญอย่างยิ่ง หากเรามีการสื่อสารให้ทุกคนรับรู้และร่วมป้องกัน ทุกคนต้องให้ความสำคัญไทม์ไลน์ และต้องเป็นหน้าที่ที่ทุกคนจะต้องเปิดเผยความจริง ผู้คนที่ติดส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มวัยรุ่นและผู้ใช้แรงงาน และมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง และหากเข้ามาในพื้นที่ต้องอยู่บ้านและต้องมีวินัย และให้ข้อมูลเป็นจริงอย่าปกปิด.ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ต่ำ ต้องเฝ้าระวัง สำนึกรักบ้านเกิดต้องมีวินัยแต่ตนเอง
ทั้งนี้ สำหรับผู้มีโอกาสติดเชื้อรายอื่นๆ เจ้าหน้าที่กำลังทำรายละเอียดของไทม์ไลน์ และอยู่ระหว่างสอบสวนโรค จะเห็นได้ว่าเกือบครบทุกอำเภอ มีผู้ติดรายวันเป็นจำนวนมากขึ้น สำหรับข้อมูลจังหวัดหนองบัวลำภู ตั้งแต่เดือนเมษายน 64 เป็นต้นมาพบแล้ว 7 ราย ในขณะที่มีผู้ติดตั้งแต่ต้นเมื่อเดือน กพ.-มีค.รวม 2 คน รวมทั้งสิ้น 9 ราย และแนวโน้มยังคงเหลืออำเภอโนนสัง ที่ยังไม่มีข้อมูลผู้ติดเชื้อ จังหวัดหนองบัวลำภู ยังคงเข้มงวดพร้อมขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงตามที่มีคำสั่งประกาศจังหวัดไปแล้ว ขอให้งดการเดินทางออกนอกบ้านหรือเคหะสถาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้ออย่างรวดเร็วต่อไป.
จังหวัดหนองบัวลำภู สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์