ผู้ว่าฯศรีสะเกษ สั่งปิดสถานบริการ-บันเทิง-คาราโอเกะ 5 วัน 15-19 เม.ย. นี้

ผู้ว่าฯศรีสะเกษ สั่งปิดสถานบริการ-บันเทิง-คาราโอเกะ 5 วัน 15-19 เม.ย. นี้ หลังพบยอดผู้ติดเชื้อพุ่ง หวั่นเป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโควิด-19
เมื่อวันที่ 14 เม.ย. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ ได้ลงนามในประกาศคำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 1593/2564 ฉบับที่ 11 สั่งปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 เป็นการชั่วคราว โดยระบุว่าสถานการณ์ปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมามีผู้ติดเชื้อได้กระจายตัวออกไปในหลายพื้นที่อย่างรวดเร็ว และสาเหตุมาจากการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมากในสถานที่เสี่ยงต่างๆ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ ระบาดของโรคไปสู่บุคคลอื่นได้ จึงมีความจำเป็นต้องบังคับใช้มาตรการที่เข้มงวดและเร่งด่วน สำหรับสถานที่เสี่ยงต่อการแพรโรคนี้ เพื่อป้องกันและระงับยับยั้งการระบาดของโรคมิให้แพร่ระบาดออกไปในวงกว้าง และเพื่อให้การควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
จึงมีคำสั่ง ให้ปิดสถานที่ สถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายกับสถานบริการผับ บาร์ และร้านคาราโอเกะ ทุกแห่ง ในท้องที่จังหวัดศรีสะเกษ เป็นการชั่วคราว มีกำหนดระยะเวลา 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 15-19 เม.ย. นี้ ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ต้องระวางโทษจำคุกและโทษปรับตามกฎหมายกำหนดอย่างเด็ดขาด.

ทีมข่าว จ.ศรีสะเกษ // รายงาน