ขอนแก่น-โครงการป้องกันลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์เจ็ดวันอันตราย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเช้าเวลา09.00 น.วันที่ 9 เมษายน 2564 บริเวณถนนทางหลวงแผ่นดิน หลักกิโลเมตร 22-23 สายยุทธศาสตร์เจนจบทิศ 2440 เป็นสถานที่ตั้งชั่วคราวศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ไทย มีนายคารม คำพิทูรย์ นายอำเภอหนองสองห้อง มอบหมายให้ พจอ.วรวิช หมู่สูงเนิน ปลัดอาวุโส มาเป็นประธาน กล่าวเปิดโครงการป้องกันลดอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์เจ็ดวันอันตราย พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริการส่วนท้องถิ่น บรรเทาป้องกันสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองสองห้อง มีนางฐิรญาภาวีณ์ ปิยะภิรมย์ชัย รองปลัดเทศบาลฯโรงพยาบาล ฯ สนง.สาธารณสุขอำเภอฯ นายจิรเดช จุลพล ผจก.ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ และกำนันทุกตำบล ณ จุดบริการประชาชน หน้าตลาดลานทอง


ที่ สภ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น โดยพ.ต.อ.ธีร์ธัชช์ พงษ์สุวรรณ์ ผู้กำกับการ รณรงค์สวมหมวกนิรภัย ใส่ใจกฏ ลดอุบัติเหตุ เตรียมพร้อมส่งเสริมในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทย สงกรานต์ มี คณะกรรมการ (กกตร.)ร่วมพิธี เพื่อมอบหมวกนิรภัย และน้ำดื่มสมาย เพื่อให้บริการ เพื่อตระหนักถึงมาตรการลดการเกิดอุบัติเหตุ เป็นวัฒนธรรมความปลอดภัย ในการขับขี่อย่างเข้มงวด ตามกฏจราจรสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง พร้อมคู่กับมาตรการ ควบคุมป้องกันโรคระบาดไวรัสโควิต19 ตั้งจุดบริการ ตรวจสุขภาพ ผู้สัญจรไปมา เล่นสงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิต ย่างก้าวข้ามปีใหม่ไทย สนุกในวิถีน้ำ วิถีไทยไกล ไวรัสโควิต19 ดังกล่าว

อริยพงษ์ วนาทรัพย์ดำรง รายงาน