นครพนม(ชมคลิป)ฉีดวัคซีนล็อตแรก ให้บุคลากรด่านหน้า ผู้นำ แพทย์ พยาบาล อสม.


สำหรับวัคซีนโควิดล๊อตแรกนี้ จังหวัดนครพนมได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น 1,800 โด๊ส เพื่อฉีดให้บุคลากรด่านหน้า เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับทุกคนที่ได้เสียสละและมีความเสี่ยงต่อโรค ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาพยาบาล ดูแลผู้ป่วยและประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีความมั่นใจ มีประสิทธิภาพและป้องกันควบคุมโรคได้อย่างปลอดภัย โดยการบริหารจัดการวัคซีนที่ได้รับในครั้งนี้ แบ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์ 400 ราย อสม. 500 ราย ประกอบด้วย อำเภอเมือง 450 ราย อำเภอธาตุพนม 250 ราย อำเภอท่าอุเทน 100 ราย และอำเภอศรีสงคราม 100 ราย ในส่วนของกลุ่มเป้าหมายที่จะรับวัคซีนตามแผนการกระจายและฉีดวัคซีน ระยะที่ 2 ของจังหวัดนครพนม นั้นมีการคาดการณ์ว่าจะมีผู้สมัครใจเข้ารับวัคซีน แบ่งเป็นกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด้านหน้าทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 13,865 ราย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิดที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย 2,639 ราย บุคคลที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ที่มีอายุตั้งแต่ 18 – 59 ปี จำนวน 25,994 ราย บุคคลที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 67,631 ราย และกลุ่มประชาชนทั่วไปอายุ 18 – 59 ปี อีกจำนวน 364,616 ราย

โดยวันที่ 9 เมษายน 2564 ที่ตึก PCU โรงพยาบาบลศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด – 19 ล๊อตแรกของ อำเภอศรีสงคราม ที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล หลังจากจังหวัดนครพนม ได้จัดสรรมาให้ทางอำเภอศรีสงครามจำนวน 100 โด๊ส บรรยากาศเป็นได้ด้วยความตื่นเต้นของบุคลากรด่านหน้าที่มาเข้าคิวเพื่อรับวัคซีนในครั้งนี้ นำโดย นายปรัชญา เสิรฐลือชา นายอำเภอศรีสงคราม นายแพทย์ วรกาล ธิปกะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสงคราม นายกามนิต มงคลเกตุ สาธารณสุขอำเภอศรีสงคราม พร้อมนำคณะบุคลากรด่านหน้าที่ประกอบไปด้วย แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานด่านหน้า และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เข้ารับวัคซีนตามขั้นตอนที่ได้มีการแบ่งจุดให้บริการไว้ 8 จุด เริ่มตั้งแต่การลงทะเบียน ชั่งน้ำหนัก วัดความดัน จากนั้นไปที่จุดคัดกรองเพื่อทำการซักประวัติ รอฉีดวัคซีน เมื่อได้คิวก็เข้ารับวัคซีนแล้วมานั่งรอดูอาการข้างเคียงหากมีผลก็จะมีทีมแพทย์และเครื่องมือปฐมพยาบาลรอให้การดูแลอย่างใกล้ชิด สำหรับการกรอกและบันทึกข้อมูลต่าง ๆ โดยจุดตรงนี้จะใช้เวลาในการรออย่างน้อย 30 นาที จากนั้นไปที่จุดคัดกรองก่อนกลับบ้านเพื่อเช็คความดันและตรวจเช็คอาการอีกครั้งเมื่อร่างกายปกติก็รับใบนัดที่จะมาฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ซึ่งมีระยะเวลาห่างกัน 21 วัน จากนั้นมาเช็คประวัติลงทะเบียนประเมินผลแอพลิเคชัน line หมอพร้อม ว่ามีความเรียบร้อยหรือไม่
สำหรับบุคลลากรที่มีสมาร์ทโฟน ส่วนที่ไม่มีก็จะรับเอกสารสำหรับการกรอกข้อมูลอาการหลังฉีดวัคซีนไปเพื่อนำไปกรอกและเฝ้าระวังตนเองที่บ้าน ทั้งนี้บุคคลากรด่านหน้าทุกคนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้จะมีเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังอาการอย่างใกล้ชิด
โรงพยาบาลศรีสงคราม แจ้งประชาสัมพันธ์ บริการตรวจ Rapid test for Covid-19 (ตรวจแอนติเจนหาเชื้อโควิด) ทราบผลภายใน 2 ชั่วโมง อัตราค่าบริการ 500 บาท (เบิกไม่ได้) ลงทะเบียนผ่านเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอสม.ใกล้บ้าน ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับ รับตรวจเฉพาะ ผู้เดินทางมาจาก 6 จังหวัดเสี่ยงสูง (กทม,นครปฐม,นนทบุรี,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,ปทุมธานี) โดยมีภูมิลำเนาที่อำเภอศรีสงครามเท่านั้น เนื่องจากชุดตรวจมีจำกัด ไม่รับจองในโรงพยาบาล สถานที่ตรวจ คลีนิคระบบทางเดินหายใจ รพ ศรีสงคราม (ARI clinic) วันที่ตรวจ 11,12 เมษายน 2564 วันละ 2 รอบ (จำนวนจำกัด 200 คน) รอบเช้า เวลา 08.30 น. – 10.00 น. รับผลตรวจ เวลา 14.00 น. จำนวนจำกัด 50 คน รอบบ่าย เวลา 13.00 น. – 15.00 น. รับผลตรวจ เวลา 17.30 น. จำนวนจำกัด 50 คน รับผลตรวจที่ คลีนิคระบบทางเดินหายใจ (ARI Clinic )

ข่าว/ภาพ ประทีป วชิระธัญากุล นครพนม