ร้อยเอ็ด – ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดประมูลออนไลน์ ทะเบียนรถ เลขสวย หมวดอักษร กบ “ ก้าวหน้าร่ำรวย มากด้วยบารมี ”

นายกฤษฎา มะลิซ้อน ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เปิดประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวย (ครั้งที่ 9 ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน หมวดอักษร กบ “ก้าวหน้าร่ำรวย มากด้วยบารมี” จำนวน 301 หมายเลข ด้วยวิธีประมูลออนไลน์ เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป – 16 มกราคม 2565 ซึ่งแผ่นป้ายทะเบียนผ่าน
พิธีเสริมสิริมงคลก่อนนำออกประมูลทุกแผ่นป้วย ณ ชั้นบนสุด ของหอสูงชมเมือง รูปทรง โหวด “ร้อยเอ็ดทาวเวอร์” ชั้น 35 เป็นหอพระ ซึ่งประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และพระพุทธมิ่งเมืองมงคลพระพุทธรูปประจำจังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้รับความเมตตาจาก พระพรหมวชิรโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 (ธ) พร้อมคณะสงฆ์ซึ่งเป็นที่เคารพ ศรัทธาของชาวร้อยเอ็ด 5 รูป ร่วมพิธีอธิษฐานจิต เจิมแผ่นป้ายทะเบียนรถ และประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลมาแล้ว

การประมูลป้ายทะเบียนรถสวยเป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติรถยนต์ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2546 ให้มีการนำหมายเลขทะเบียนรถที่เป็นที่ต้องการ หรือเป็นที่นิยมของประชาชนออกประมูลเป็นการทั่วไป เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าร่วมประมูลได้อย่างเสมอภาค เท่าเทียมกัน ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และนำรายได้จากการประมูลเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน หรือ(กปถ.) สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้กับทุกจังหวัด เช่น โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย โครงการบูรณาการตรวจความพร้อมของรถโดยสารประจำทางร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ เป็นต้น เป็นการแบ่งเบาภาระด้านงบประมาณของรัฐ ทั้งยังเป็นการช่วยเหลือสังคมอีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้ส่วนหนึ่งนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

สอบถามเพิ่มเติม โทร. สายด่วน โทร.1584 งานบริหารทั่วไป : 098-1014151 ฝ่ายทะเบียนรก : 0-4362-4150
สำนักงานขนส่ง สาขาโพนทอง : 043-571067 สำนักงานขนส่งสาขาสุวรรณภูมิ : 043-581167
วิน้ย วงศ์วีระขันธ์ ข่าว