ศรีสะเกษ-วัดไพรพัฒนา นำศิษยานุศิษย์ประกอบพิธีถวายจีวรหลวงปู่สรวงละสังขารครบรอบ 21 ปี สืบสานพระพุทธศาสนาบูชามหาปูชนียาจารย์


เมื่อเร็วๆนี้ ที่วัดไพรพัฒนา ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ พระครูโกศลสิกขกิจ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ) ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา นำคณะสงฆ์ ศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชน ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง บวงสรวงและถวายจีวรหลวงปู่สรวง ละสังขารครบรอบ 21 ปี สืบสานพระพุทธศาสนา บูชามหาปูชนียาจารย์ ประจำปี 2564 โดยมี พระครูวัชรชยาภินันท์ เจ้าอาวาสวัดป่าพลาญเพชร (ธ) อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ พระอาจารย์ทินวัฒน์ จันทปัญโญ วัดจำปา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร และคหบดีจากกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีท่ามกลางการดูแลมาตรการที่เข้มข้น สวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ผ่านจุดคัดกรองป้องกันโรคติดต่อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
พระครูโกศลสิกขกิจ กล่าวว่า หลวงปู่สรวง ชาวบ้านรู้จักกันว่าเป็นพระชาวกัมพูชา ที่อาศัยอยู่แถบชายแดนตามเชิงเขาพนมดงรัก เป็นผู้ทรงศีลปฏิบัติธรรม พักอาศัยอยู่ตามกระท่อมในไร่นาของชาวบ้าน และย้ายไปในที่ต่างๆ ตามแถบเทือกเขา ซึ่งชาวบ้านทั่วไปจะเข้าใจท่านในฐานะผู้ทรงศีลที่มีคุณวิเศษ มีความเมตตาช่วยเหลือชาวบ้าน และเรียกขานว่า “ลูกเอาวเบ๊าะ” หรือ “ลูกตาเบ๊าะ” เป็นภาษาเขมร หมายถึงพระดาบส เป็นพระมักน้อย สันโดษ สมถะ มีอุเบกขาสูง เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวกัมพูชา รวมถึงชาวจังหวัดศรีสะเกษ และใกล้เคียง
ทั้งนี้ หลวงปู่สรวง ละสังขาร เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 2543 แต่สังขารยังคงสภาพเดิม ศิษยานุศิษย์จึงได้นำสรีระสังขารหลวงปู่สรวงบรรจุในโลงแก้ว พร้อมสร้างมณฑปปราสาทเพื่อถวายเป็นกุศล เป็นศูนย์รวมจิตใจและเพื่อให้พุทธศาสนิกชนกราบไหว้บูชาต่อไป.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ //รายงาน