ทั่วไทย-นักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคมรุ่นที่8มอบเงินจัดทำไฟแสงสว่างให้กับวัดและชุมชน


นักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคมรุ่นที่ 8 รวมพลคนสายบุญจัดกิจกรรม”สว่างด้วยแสงไฟ สว่างใจด้วยแสงธรรม”มอบเงินสนับสนุนจัดทำระบบไฟแสงสว่างให้กับวัดโพธิ์แตงเหนือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและชุมชนได้ใช้ประโยชน์
ที่วัดโพธิ์แตงเหนือ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นางสาวมัลลิกา แสนภักดี ประธานนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคมรุ่นที่ 8 (นมธ.8) นายวิทยา แสนภักดี ประธานโครงการพิเศษ นมธ.8 ดร.เภา บุญเยี่ยม ประธานกิจกรรมเพื่อสังคม นมธ.8 และเพื่อนๆ นมธ.8 ร่วมกันจัดกิจกรรม”สว่างด้วยแสงไฟ สว่างใจด้วยแสงธรรม”โดยการมอบเงินสนับสนุนจำนวน 200,000 บาท เพื่อจัดทำระบบไฟแสงสว่างให้กับวัดโพธิ์แตงเหนือ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา และชุมชนใกล้เคียง ซึ่งวัดโพธิ์แตงเหนือเป็นวัดเก่าแก่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งวัดนี้สร้างมานานกว่า 187 ปี มีตำนานเล่าขานมาอย่างยาวนาน ปัจจุบันมีพระครูนิเทศธรรมรส เป็นเจ้าอาวาส
นางสาวมัลลิกา แสนภักดี ประธานนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคมรุ่นที่ 8 (นมธ.8) กล่าวว่า สำหรับกิจกรรม”สว่างด้วยแสงไฟ สว่างใจด้วยแสงธรรม” ซึ่งทาง นมธ.8 นอกจากมอบเงินสนับสนุนในการจัดทำระบบไฟแสงสว่างโซล่าร์เซลล์ให้กับวัดและชุมชน เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดกิจวัตรและกิจกรรมทำนุบำรุงศาสนาแล้วยังได้ร่วมกันทำกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาทำบุญเลี้ยงภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ นิมนต์พระสงฆ์จากวัดต่างๆ ใน จ.พระนครศรีอยุธยามาร่วมฉันท์ภัตตาหารเพลอีกด้วย ซึ่งเพื่อนๆ นมธ.8 ที่ได้มาร่วมกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคมในครั้งนี้ต่างมีความภาคภูมิใจและยังสัญญาว่าจะมุ่งมั่นจัดกิจกรรมดีๆ เพื่อมอบให้สังคมตลอดไป