ขอนแก่น (ชมคลิป) อบต.บ้านขาม อบรมให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้ป่วยหลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดสมอง (Stroke) แก่บุคลากร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขามจัดอบรมให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้ป่วยหลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดสมอง (Stroke) แก่บุคลากร เจ้าหน้าที่ อสม. อบต.ผู้นำท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันท่วงที

ที่โรงยิมเนเชียมเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น นายสุเทพ  มณีโชติ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  ประธานในพิธี  โครงการอบรมให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้ป่วยหลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดสมอง (Stroke) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีพ.อ.อ.ชัยณรงค์ กัณหา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม   ในฐานะผู้ดำเนินการโครงการอบรมให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้ป่วยหลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดสมอง (Stroke) ประจำปีงบประมาณ พ.2564  ใคร่ขอขอบคุณ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นอย่างสูง ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ ซึ่งโรคหลอดเลือดเลือดหัวใจ มีสาเหตุจากการรวมตัวกันของไขมันที่ผนังภายในหลอดเลือดหัวใจ โดยก้อนไขมันเกิดจากคอเลสเตอรอลและของเสียอื่นๆ

ซึ่งปัจจัยที่ก่อให้เกิดกระบวนการเหล่านี้ ได้แก่ คอเลสเตอรอล โรคความดันโลหิตสูง การสูบบุหรี่ ภาวะน้ำตาลในเลือดสูงหรือโรคเบาหวาน ความเครียด โดยผู้ป่วยจะมีอาการแน่นหน้าอก เหมือนมีของหนักทับ รัด จุกเสียดแน่น อึดอัด แสบ บริเวณกลางอก – หน้าอกซ้าย ลิ้นปี่ มีอาการปวดร้าวไปที่ไหล่ซ้าย แขนซ้ายด้านใน ร้าวไปที่กราม 2 ข้าง

โรคหลอดเลือดสมองหรืออัมพฤกษ์ อัมพาต เป็นอาการของแขน-ขา อ่อนแรง เคลื่อนไหวลำบาก หรือเคลื่อนไหวไม่ได้ เกิดขึ้นเนื่องจากหลอดเลือดแดงไปเลี้ยงสมองตีบ ทำให้เนื้อสมองขาดอาหารและออกซิเจน มีสาเหตุสำคัญมาจาก 3 ประการ คือ หลอดเลือดแดงในสมองเสื่อม หรือหลอดเลือดแดงตีบแข็ง (Atherosclerosis) หลอดเลือดแดงสมองอุดตันจากลิ่มเลือด ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ คือ การมีภาวะ หัวใจเต้นผิดจังหวะ โรคของลิ้นหัวใจ หรือภาวะหัวใจโต หลอดเลือดแดงสมองแตก จากภาวะความดันโลหิตสูงที่ เป็นต้น

นายก อบต.บ้านขามกล่าวอีกว่า ในการจจัดการอบรมครั้งนี้วัตถุประสงค์ของการจัดคือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อบต.บ้านขาม คณะกรรมการกองทุนฯ แกนนำชุมชน อสม. อปพร. มีความรู้และเข้าใจเรื่องของโรคหลอดหัวใจ หลอดเลือดสมอง(stroke) เพื่อให้เจ้าหน้าที่อบต.บ้านขาม    คณะกรรมการกองทุนฯ    แกนนำชุมชน  อสม. อปพร. สามารถปฐมพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บเบื้องต้นได้อย่างทันท่วงที เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดตั้งหน่วยกู้ชีพ อบต.บ้านขาม ในการจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านขาม

โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวนทั้งหมด  80  คน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม จำนวน  20 คน  คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านขาม  แกนนำชุมชน อสม.  อปพร.ตำบลบ้านขาม  จำนวน  60 คน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรมจากโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น มาให้ความรู้และเสริมทักษะ และลงมือปฎิบัติจริงด้วยตัวเองอีกด้วย