บึงกาฬ – กอ.รมน.จังหวัดบึงกาฬลงพื้นที่มอบสิ่งของแก่ประชาชน และผู้ป่วยติดเตียง


เมื่อเวลา 09.00 วันที่ 25 มีนาคม 2564 กอ.รมน.จังหวัดบึงกาฬ นำโดย พ.อ.ยรรยง แสงฮาด รอง ผอ.รมน.จังหวัด บ.ก.(ท.) ดำเนินการตามโครงการกำกับติดตามประเมินผล “ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน”(งบช่วยเหลือสถานการณ์โควิด – 19) พ.อ.ยรรยง แสงฮาด รอง ผอ.รมน.จังหวัด บ.ก.พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัด บ.ก., พมจ.บึงกาฬ, เทศบาลเมืองบึงกาฬ ลงพื้นที่มอบสิ่งของแก่ประชาชน และผู้ป่วยติดเตียง เพื่อมอบสิ่งของในการช่วยแก้ไขสถานการณ์ของโรคโควิด -19 ในพื้นที่ตำบลบึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
ปวิณชัย บุญพิเชฐ บึงกาฬ