กาฬสินธุ์(ชมคลิป)เปิดแล้วงานมหกรรมโปงลางแพรวาและงานกาชาดเข้มป้องกันโควิด


เปิดแล้วงานมหกรรมโปงลางแพรวาและงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2564 เข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 ตลอดการจัดงาน 10 วัน ภายใต้คอนเซ็ปต์ หยุดโควิด ไม่หยุดเศรษฐกิจ สืบสานงานประเพณี
เมื่อเวลา 18.00 น.วันที่ 16 มีนาคม 2564 ที่สนามหน้าศาลกลาง จ.กาฬสินธุ์ (หลังเก่า) นายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาด จ.กาฬสินธุ์ ประจำปี 2564 ซึ่ง จ.กาฬสินธุ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16 -25 มีนาคม 2564 ที่สนามหน้าศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ (หลังเก่า) เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่น สร้างรายได้สู่ชุมชน ตามนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนเป็นการนำรายได้ เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้และประสบภัยพิบัติต่างๆในพื้นที่จ.กาฬสินธุ์ ภายใต้คอนเซ็ปต์ หยุดโควิด ไม่หยุดเศรษฐกิจ สืบสานงานประเพณี โดยมีนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผวจ.กาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผวจ.กาฬสินธุ์ พ.อ.เรืองพงษ์ วงศ์ศรีสุข รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดกาฬสินธุ์ นายพิชัย ส่งสุขเลิศสันติ ปลัด จ.กาฬสินธุ์ นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการ จ.กาฬสินธุ์ นายสมเจตน์ เต็งมงคล นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ นางกมนรัตน์ สิมมาคำ วัฒนธรรม จ.กาฬสินธุ์พร้อมด้วยนายอำเภอ คณะกรรมการเหล่ากาชาดฯ ส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน นักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษา ร่วมงานเป็นจำนวนมาก
โดยนายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ ได้บรรเลงดนตรีโปงลาง ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ของ จ.กาฬสินธุ์ และเป็นสัญลักษณ์ของงานมหกรรมโปงลาง จากนั้นได้เดินทางเป็นประธานเปิดงานแสดงศาลาแห่งภูมิปัญญา หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (โอทอป) ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชน จ.กาฬสินธุ์ จัดขึ้นแสดงผลงาน ผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมแพรวา ซึ่งได้ขึ้นชื่อว่าเป็นราชินีแห่งไหม สร้างอาชีพ รายได้ และชื่อเสียง ให้กับ จ.กาฬสินธุ์ รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ และเปิดโอกาสให้เครือข่ายกลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิตผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง ภูมิภาคภาคต่างๆ ในกลุ่มร้อยแก่นสารกาฬสินธุ์ และต่างจังหวัด ได้เพิ่มช่องทางตลาดได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ทุกบูธที่กลุ่มผลิตผ้า ทั้งเป็นผลิตภัณฑ์ผืนผ้า ผ้าแปรรูป นำมาจำหน่ายและจัดแสดง เป็นผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว จำหน่ายราคายุติธรรม
สำหรับงานมหกรรมโปงลางแพรวาและงานกาชาด จ.กาฬสินธุ์ ประจำปี 2564 ทาง จ.กาฬสินธุ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16 -25 มีนาคม 2564 หลังเลื่อนการจัดงานจากเดิมวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 – วันที่ 7 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.กาฬสินธุ์ และผู้แทนภาคประชาชน เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่น สร้างรายได้สู่ชุมชน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะตรวจประเมินร้านค้าทั้งในงานและบริเวณรอบการจัดงานทุกวัน ตลอดจนการให้คำแนะนำผู้ประกอบการร้านค้า ภาคเอกชน ส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมงานให้ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด ทั้งการเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ตรวจคัดกรองอุณหภูมิ และใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ในการเข้า-ออก งานทุกครั้ง และการลงทะเบียนแอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ”