มุกดาหาร(ชมคลิป)ผลการประชาคมชาวกกกอก ไม่ทุบพญานาค


“ลุงพล” เข้าร่วมประชาคม ทุบไม่ทุบพญานาค ผลสรุปชาวบ้านส่วนใหญ่เห็นควรให้คงไว้ ขณะที่มีผู้เข้าร่วมเพียง 41 คน จากจำนวนประชากรอ้างอิงจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ส.ท.และนายกเทศมันตรีล่าสุด ทั้งหมด 198 คน
12 03 64 ที่วัดกกกอก หมู่ 2 อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร วันนี้ เทศบาลกกตูม ได้นัดหมายชาวบ้านกกกอก เปิดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านกกกอกเรื่องรูปปั้นพญานาค ว่า เห็นควรให้คงไว้ หรือ เห็นควรให้ทุบทำลาย โดยได้เริ่มเปิดเวทีประชาคมประมาณ 10 โมง ซึ่งนายมนตรี สายรัตน์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เทศบาลกกตูม ได้เป็นตัวแทนชี้แจงกับชาวบ้าน และตัวแทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 16 หมู่บ้าน ที่เข้าร่วมเวทีประชาคมในครั้งนี้ นายสายรัตน์ ชี้แจงว่า การทำประชาคมวันนี้ มีเพียงประเด็นเดียว เรื่องรูปปั้นพญานาค ที่ตั้งข้างบ้านลุงพล โดยไม่เกี่ยวข้องกับคดีความต่างๆ และให้ชาวบ้านลงความเห็นแค่ เห็นควรให้คงไว้ หรือ เห็นควรทุบทำลายพญานาคเท่านั้น
เมื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับชาวบ้านแล้ว ก็ได้เริ่มทำประชาคม โดยเริ่มจากการสอบถามชาวบ้าน ว่า ใครเห็นควรให้คงพญานาคไว้ ให้ยกมือ ซึ่งมีชาวบ้านยกมือเห็นด้วยจำนวน 32 คน จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้สอบถามชาวบ้านว่าใคร เห็นควรให้ทุบทำลายพญานาค ซึ่งไม่มีคนออกเสียงลงความเห็นแม้แต่คนเดียว สุดท้ายเจ้าหน้าที่ได้สอบถามว่า ใครไม่มีความเห็นต่อเรื่องนี้ มีชาวบ้านยกมือ 1 คน ซึ่งเมื่อรวมกับชาวบ้านที่ไม่แสดงความคิดเห็นอีก 8 คน จึงมีจำนวนผู้งดออกเสียง 9 คน จากจำนวนชาวบ้านที่เข้าร่วมประชาคมจำนวน 41 คน
หลังทำประชาคมเสร็จสิ้น นายมนตรี ก็ได้สรุปผลก่อนประกาศปิดเวทีประชาคม พร้อมระบุว่า การทำประชาคมวันนี้ ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยหลังจากนี้จะทำรายงานส่งให้กับพนักงานสอบสวน กองบังคับการตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ บก.ปทส. นำไปประกอบสำนวนคดีกรณีลุงพล กับพวกบุกรุกป่าสงวน


อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ// มุกดาหาร