มหาสารคาม(ชมคลิป)เปิดแล้วตลาดส่งเสริมการเกษตรตัวจริงสู้โควิด-19


ที่หน้าห้างเสริมไทยคอมเพล็กซ์ นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า จังหวัดมหาสารคามเป็นมีพื้นที่ร้อยละ90เปอร์เซ็นต์เป็นเกษตรกร เนื่องจากประเทศไทยและจังหวัดมหาสารคามได้เกิดโควิด-19 ทำให้เศรษฐกิจตก ค้าขายไม่ได้ จึงอยากสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรโดยเปิดพื้นที่ตลาดส่งเสริมการเกษตรตัวจริงขึ้นเพื่อให้เม็ดเงินลงสู่กเกษตรกรโดยตรงไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง โดยได้ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม กลุ่มเกษตรกรจังหวัดมหาสารคาม และศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์ ร่วมกันเปิดตลาดส่งเสริมการเกษตรตัวจริง เป็นสินค้าเกษตรมาตรฐานปลอดภัยผ่านการรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์และ GAP เช่น ข้าวอิ่ม พริกแกงงาม ผักปลอดสารพิษ เครื่องจักสาน ผ้าพื้นเมือง จากกลุ่มเกษตรกรตำบลโคกก่อ พืชผักสด จากสหกรร์เครดิตยูเนี่ยนแกดำ ข้าวหอมมะลิ ไข่ไก่ จากสหกรร์บรบือ ไข่เป็ด ผักหวาน มะเขือเทศพริก ตระกร้าจักสาน ฟักทอง จากสหกรณ์ การเกษตรชื่นชม และสินค้าจากกลุ่มเกษตรกรตัวจริงอีกมากมาย โดยจะมีการจำหน่ายทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์หน้าลานจอดรถศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์ ตั้งแต่เวลา 10.30 -18.00 น .