หนองคาย(ชมคลิป)กรมข่าวทหารบกนำคณะผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารต่างประเทศประจำประเทศไทย เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตหนองคาย


เมื่อวันที่ 11 มี.ค.64 ที่ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตหนองคาย อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย พล.ท. ชนาวุธ บุตรกินรี รองเสนาธิการทหารบก (2) นำคณะผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารต่างประเทศประจำประเทศไทย เยี่ยมชมหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตหนองคาย โดยมี นาวาเอก ราฆพ เทวะประทีป รักษาการผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตหนองคาย ให้การต้อนรับและนำคณะรับฟังบรรยายสรุปภารกิจของหน่วย โดยหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตหนองคาย มีชื่อย่อว่า นรข.เขตหนองคาย ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อภารกิจป้องกันและปราบปรามการแทรกซึมของคอมมิวนิสต์ ในห้วงความขัดแย้งของลัทธิทางการเมือง เริ่มปฏิบัติงานตามภารกิจตั้งแต่ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2513 โดยใช้ชื่อว่าหน่วยปฏิบัติการตามแม่น้ำโขง กระทั่งในปี พ.ศ.2547 กระทรวงกลาโหมได้อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อหน่วยปฏิบัติการตามแม่น้ำโขง เป็นหน่วยเรือรักษาความสงบ เรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง และปรับเปลี่ยนภารกิจมาเป็นการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย คุ้มครองและช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งสนับสนุนกำลังทางบกในการรักษาความมั่นคงและป้องกันประเทศ กองทัพเรือมอบหมายให้ขึ้นการควบคุมทางยุทธการ กับกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี มีภารกิจหลัก 3 ประการ คือ เฝ้าตรวจและป้องกันชายแดน จัดระเบียบพื้นที่และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด- 19 ขบวนการค้ายาเสพติดจึงได้เปลี่ยนเส้นทางการนำเข้ายาเสพติด รวมทั้งขบวนการลักลอบนำเข้าและส่งออกสิ่งของผิดกฎหมาย และการลักลอบเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าว เจ้าหน้าที่จึงต้องเพิ่มมาตรการคุมเข้ม ด้วยการจัดกำลังพลออกลาดตระเวน ทั้งทางบกและทางน้ำ เฝ้าตรวจภูมิประเทศสำคัญ ช่องทางธรรมชาติ จุดผ่อนปรน และจุดผ่านแดน ตลอดจนลาดตระเวนหาข่าวการกระทำผิดตลอด 24 ชั่วโมง.:ฤาษี-ปวีณา//จ.หนองคาย