ผู้ว่าฯหนองบัวลำภู ประชุมเตรียมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE

ผู้ว่าฯหนองบัวลำภู ประชุมเตรียมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยายาสรรค์ พร้อมทั้งทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE เสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ จังหวัดหนองบัวลำภู ในวันที่ 18 มีนาคม 2564
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 10 มีค.64 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ อำเภอสุวรรณคูหา นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ และ อปท.ในพื้นที่ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานวโรกาสเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ( TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER ) และติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ ในวันที่ 18 มีนาคม 2564 โดยมี นพ.สุรพงษ์ ผดุงเวียง สสจ.หนองบัวลำภู นายจรูญ วิริยะสังวร นายอำเภอสุวรรณคูหา นางนิรมัย พลสนอง ผอ.โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ รวมถึงฝ่ายในการถวายความปลอดภัย นายทักชพล แต้มทอง เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ฯสำนักงานพระราชวัง พร้อมเจ้าหน้าที่งานในด้านพิธีการ ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง ตลอดจนผู้แทนบริษัทเซซูแป เอเจนซี่ จำกัด และ บริษัทจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด ร่วมนำเสนอกิจกรรมในการรับเสด็จ
สำหรับประเด็นที่มีการหารือเพื่อเตรียมการและเข้าร่วมกิจกรรมนับตั้งแต่ทบทวนรายละเอียดและรูปแบบการจัดกิจกรรมในวโรกาสเสด็จ กำหนดการ การจัดเตรียมความพร้อมในการเตรียมการรับเสด็จ และความพร้อมในการถวายความปลอดภัย ความพร้อมด้านพิธีการ สถานที่ ตลอดจนการดำเนินการกิจกรรมภายในงานและการแสดงคอนเสิร์ต ซึ่งในที่ประชุมได้มอบหมายให้ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ เพื่อให้มีความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ
ด้านนายแพทย์สุรพงษ์ ผดุงเวียง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีในวโรกาสทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE และเยี่ยมสมาชิกโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดหนองบัวลำภู ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยายาสรรค์ พร้อมทั้งทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE เสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ จังหวัดหนองบัวลำภู ในครั้งนี้สืบเนื่องจากเลื่อนการรับเสด็จอันเนื่องมาจากสถานการณ์วิกฤติโควิด-19 ระลอกใหม่จากเดิมวันที่ 13 มกราคม 2564 มาเป็นวันที่ 18 มีนาคม 2564 แทน
ในขณะที่ นางนิรมัย พลสนอง ผอ.โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ กล่าวถึงผลงานและกิจกรรมของชมรม TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ ว่านับตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 สมาชิก ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ เริ่มเข้าประกวดทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาคตะวันออกเฉียง และระดับประเทศ นับเป็นเวลาร่วม 9 ปีที่ผ่านมาสมาชิก TO BE NUMBER ONE มีหลากหลายสิ่งที่เป็นผลงานแห่งความภูมิใจตั้งแต่เข้าร่วมโครงการทั้งที่ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ ให้การสนับสนุน และขยายเครือข่าย จนทำให้โรงเรียนได้รับรางวัลไม่ว่าจะเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจคือ ONE UNITY TO BE SUWANPIT MODEL และอีกหนึ่งกิจกรรมที่ภูมิใจคือการพัฒนาเครือข่าย” ดาวกระจาย เครือข่าย TO BE SUWANPIT”
นอกจากนั้น ยังมีสมาชิกของชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามากกว่าร้อยละ 70 ในขณะที่ นางสาวรัตน์ดา หาญเชิงชัย และ นางสาวเปรมฤดี บุระคำ ได้รับทุนพระราชทานจากโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน (ม.ท.ศ.)และ นายศุภกิตต์ บุญกุศล ได้รับทุนพระราชทานโครงการทุนการศึกษา รุ่นที่ 3 รวมถึง นางสาวณัฐวรรณ เนาแสง สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ ได้เซ็นสัญญาเป็นศิลปินสังกัดค่ายเพลงไหทองคำเรคคอร์ด และได้มีผลงานเพลงของตนเองมีชื่อว่า”ใจแตก” นอกจากนั้น นายนิรัตน์ คำภูแก้ว นายนครินทร์ หงส์ทอง และ นายนวพล รัตนพลที ยังได้เป็นตัวแทนเข้าประกวด”เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE รุ่นที่ 10 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ล่าสุดในปี 2563 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ได้เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมมหกรรมรวมพลคนทูบีนัมเบอร์วัน นำเสนอผลงาน การประกวดชมรมฯ ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 15 – 17 กันยายน 2563 ณ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ได้รับรางวัลอันสูงสุดในเวลานี้คืออยู่ในระดับกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นระดับเงินปีที่ 1
ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู