หนองบัวลำภู(ชมคลิป)ธนาคารออมสินเขตหนองบัวลำภู จัด “โครงการคลินิกเพื่อนครู” ภายใต้มาตรการผ่อนปรนชำระหนี้สำหรับสินเชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา

ธนาคารออมสินเขตหนองบัวลำภู จัด “โครงการคลินิกเพื่อนครู” ภายใต้มาตรการผ่อนปรนชำระหนี้สำหรับสินเชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับ สกสค.หนองบัวลำภู เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของลูกหนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVIC-19 ระลอกใหม่
วันนี้(11 มีค.64)ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ห้องประชุม สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู ภายในศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นายวีรวิชญ์ ลิมานนท์ดำรงค์ ผอ.ธนาคารออมสินเขตหนองบัวลำภู พร้อมด้วย นางอนงค์ พูลสง่า ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู ผู้จัดการธนาคารออมสินทุกสาขาของจังหวัดหนองบัวลำภู และพนักงานเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน ร่วมกันให้บริการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ”คลินิกเพื่อนครู”มาตรการผ่อนปรนชำระหนี้สำหรับสินเชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของลูกหนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVIC-19 ระลอกใหม่ในประเทศไทย โดยให้ธนาคารออมสินได้ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ค้างชำระไม่เกิน 90 วัน
นายวีรวิชญ์ ลิมานนท์ดำรงค์ ผอ.ธนาคารออมสินเขตหนองบัวลำภู กล่าวว่าวันนี้ ธนาคารออมสิน ทุกสาขาของจังหวัดหนองบัวลำภู และ ธนาคารออมสิน ภาค 10 ร่วมกับสำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู จัดโครงการ คลินิกเพื่อนครู ภายใต้มาตรการผ่อนปรนการชำระหนี้ สำหรับสินเชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นวันแรกของการเปิดโครงการ โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ทราบข่าวเริ่มทยอยมาลงทะเบียนและสอบถามข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ของธนาคารออมสินทุกสาขา โดยธนาคารออมสินเขตหนองบัวลำภู จัดให้สมาชิกที่มีความต้องการเข้าร่วมโครงการ รอบแรกไปจนถึงวันที่ 12 มีนาคม ศกนี้ที่ สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู
สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่านใดที่ไม่สามารถเดินทางมาในรอบแรกนี้ได้ ทางธนาคารออมสินเขตหนองบัวลำภู ยังได้กำหนดกิจกรรมตามโครงการดังกล่าวในวันที่ 17-18 มีนาคม ศกนี้ ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกหนองบัวลำภู เขต 2 สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ และหากไม่ได้มาติดต่อกับทางธนาคารออมสิน ยังสามารถเข้าร่วมโครงการได้กับ ธนาคารออมสินทุกสาขาของจังหวัดหนองบัวลำภู ภายในวันที่ 31 มีนาคม ศกนี้
ผอ.ธนาคารออมสินเขตหนองบัวลำภู กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับลูกหนี้ สินเชื่อตามโครงการดังกล่าว ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรการเป็นลูกหนี้สินเชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษามาตรการช่วยเหลือ (เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการผ่อนชำระ) ทั้งนี้ท่านต้องนำเอกสาร และหนังสือรับรองเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน (สลิปเงินเดือน) สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ พร้อมลงชื่อรับรองสำเนา สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ พร้อมลงชื่อรับรองสำเนา สำเนาหน้าสมุดบัญชี ธนาคารออมสิน เพื่อหักชำระหนี้ รายการเดินบัญชีเงินเดือน (Account Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน ใบเสร็จรับเงินสหกรณ์เดือนล่าสุด (ถ้ามีหรือเป็นสมาชิก)เอกสารแสดงรายได้อื่นๆ (ถ้ามี)โดยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถติดต่อเข้าร่วมมาตรการได้ที่ ธนาคารออมสินทุกสาขาในจังหวัดหนองบัวลำภู ในเวลาทำการ และการออกบูธประชาสัมพันธ์เชิงรุกตามที่ธนาคารออมสินเขตหนองบัวลำภูได้ประชาสัมพันธ์
ด้าน นางอนงค์ พูลสง่า ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการคลินิกเพื่อนครู ที่จัดขึ้นในครั้งนี้เป็นความร่วมมือกันโดย ธนาคารออมสิน ภาค10 ซึ่งธนาคารออมสินทุกสาขามีนโยบายให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของลูกหนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVIC-19 ระลอกใหม่ โดยธนาคารออมสินได้ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ค้างชำระไม่เกิน 90 วัน สำหรับลูกหนี้ สินเชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา ธนาคารออมสินเขตและธนาคารออมสินทุกสาขาจังหวัดหนองบัวลำภู จัดขึ้นมา จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมมาตรการตามโครงการคลินิกเพื่อนครู ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือ (เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการผ่อนชำระ) โดยจังหวัดหนองบัวลำภู มีเพื่อนครูที่เป็นสมาชิกตั้งแต่โครงการ 3-7 ร่วม 4,902 คน
ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู