ขอนแก่น(ชมคลิป)ชาวบ้านมิตรภาพบุกเทศบาลฯ ค้านย้ายชื่อบุคคลภายนอกเข้าทะเบียนบ้าน


ชาวบ้านในจังหวัดขอนแก่น ชุมนุมหน้าเทศบาลตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เรียกร้องให้ปลัดเทศบาลฯ ชี้แจงกรณีมีการอนุญาตให้มีการย้ายบุคคลภายนอกเข้าทะเบียนบ้านที่มีสภาพบ้านทรุดโทรม เชื่อเป็นการเอื้อประโยชน์เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านและการเลือกตั้งท้องถิ่น เตรียมเดินหน้ายื่นฟ้องต่อศาลปกครอง เพื่อขอให้เพิกถอนผลการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน และขอให้ทางจังหวัดเร่งตรวจสอบ

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 1 มีนาคม 2564 ชาวบ้านมิตรภาพ หมู่ 10 ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น กว่า 20 คน ชุมนุมเรียกร้องให้นายปณิธาน ปรุงคำมา ปลัดเทศบาลตำบลม่วงหวาน ชี้แจงกรณีมีการอนุญาตให้มีการย้ายบุคคลเข้าทะเบียนบ้าน หรืออนุญาตให้จดทะเบียนบ้านใหม่ จำนวน 13 หลัง ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 บางหลังมีผู้ย้ายเข้ามาอาศัยมากถึง 11 คน แต่สภาพบ้านเป็นเพิงพักไม่สามารถอยู่อาศัยได้จริง บางหลังไม่พบคนอาศัยอยู่จริง

นายอิศรา ปิณฑะดิษ ตัวแทนชาวบ้าน อ้างว่า มีชาวบ้านกว่า 60 คน ที่ย้ายเข้ามาในทะเบียนบ้าน และ เป็นการย้ายเข้ามาก่อนที่จะมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านในวันที่ 18 กุมภาพันธุ์ ที่ผ่านมา ซึ่งชาวบ้านพยายามคัดค้านการเลือกตั้งมาโดยตลอด ระหว่างที่ขอให้มีการตรวจสอบการย้ายเข้ามาในทะเบียนบ้านของกลุ่มบุคคลที่สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ ต่อมาทางอำเภอน้ำพองมีคำสั่งให้จัดการเลือกตั้ง และมีหนังสือชี้แจงผลตรวจสอบการโอนย้ายบุคคลเข้าเบียนบ้านหมู่บ้านมิตรภาพ หมู่ 10 ที่ยืนยันโดยนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลม่วงหวาน ว่า เป็นการย้ายโดยชอบด้วยกฎหมาย ส่วนสภาพบ้านที่ไม่เหมาะสม เพราะยังอยู่ระหว่างปรับปรุง ซึ่งคำชี้แจงของนายทะเบียนฯ ทำให้ชาวบ้านตั้งข้อสังเกตว่า การอนุญาตให้ย้ายบุคคลเข้าทะเบียนบ้านครั้งนี้อาจเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อการเลือกตั้งทั้งระดับผู้ใหญ่บ้าน และการเลือกตั้งท้องถิ่น หรือไม่ และหากทางเทศบาลตำบลม่วงหวานไม่สามารถชี้แจงข้อเท็จจริงได้ชัดเจน ชาวบ้านจะรวบรวมหลักฐานเพื่อยื่นฟ้องศาลปกครอง เพื่อขอให้เพิกถอนผลการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน และขอให้ทางจังหวัดตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องในการอนุญาตให้บุคคลย้ายเข้าทะเบียนบ้าน

ด้านนายปณิธาน ปรุงคำมา ปลัดเทศบาลตำบลม่วงหวาน  ระบุว่า การย้ายเข้าทะเบียนบ้าน จำนวน 13 หลัง ในหมู่บ้านมิตรภาพ หมู่ 10 เป็นการย้ายที่ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมาย โดยได้รับการยินยอมจากเจ้าบ้าน และยังพบว่าเจ้าบ้านได้จดทะเบียนบ้านกับทางอำเภอน้ำพองแล้ว ก่อนโอนมาให้เทศบาลรับผิดชอบ ซึ่งทางเทศบาลอนุญาตให้บุคคลที่ต้องการย้ายเข้ามา เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้ประชาชนผู้ยากไร้ ให้มีทะเบียนบ้านเป็นหลักแหล่ง สามารถติดต่อทำธุรกรรม หรือได้รับสิทธิ์ต่างๆจากภาครัฐ