นครพนม-สายเขียวมีเฮ วิสาหกิจชุมชนปลูกกัญชา ประเดิมจัดตลาดนัดกัญชาครั้งแรก


เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 นายจิระวัฒน์ รังสี อายุ 53 ปี ประธานวิสาหกิจชุมชนปลูกพืชสมุนไพรทางการแพทย์แบบผสมผสาน อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม เปิดเผยว่า สำหรับวิสาหกิจชุมชนปลูกพืชสมุนไพรกัญชา เพื่อวิจัยทางการแพทย์แบบผสมผสาน ของ ต.นาคำ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม ถือเป็นแห่งแรก ของ จ.นครพนม ที่ประสบความสำเร็จ ในการขออนุญาตจัดสร้างโรงเรือน และทำการปลูกกัญชา ถูกต้องตามกฎหมาย เบื้องต้นนำร่อง จำนวน 50 ต้น โดยใช้ระยะเวลาปลูกมาประมาณ 4 -5 เดือน เริ่ม สามารถเก็บผลผลิตได้ เพื่อเข้าสู่กระบวนการวิจับร่วมกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง คือ หน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม สาธารณสุขอำเภอศรีสงคราม เพื่อเป็นการต่อยอดการพัฒนา และโชว์ผลงานความสำเร็จของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จึงได้รับการสนับสนุน จาก นายศุภชัย โพธิ์สุ หรือครูแก้ว ส.ส.นครพนม เขต 1 พรรคภูมิใจไทย รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 ร่วมกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง เตรียมพร้อมจัดงาน ตลาดกัญชาชุมชน แห่งแรก ของเขตสุขภาพที่ 8 ในวันที่ 10 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ วิสาหกิจชุมชนตำบลนาคำ หนองแคนช้าง บ้านโพนงาม ต.นาคำ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
นายจิระวัฒน์ รังสี กล่าวอีกว่า สำหรับในงานจะมี นายศุภชัย โพธิ์สุ หรือครูแก้ว ส.ส.นครพนม เขต 1 พรรคภูมิใจไทย รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 เป็นประธานในการเปิด และมีบุคคลสำคัญมาร่วมงาน อาทิ นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.นครพนม นายแพทย์ ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 8 นายแพทย์ มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุข จ.นครพนม รวมถึง เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง จากหน่วยงานภาครัฐเอกชน กิจกรรมสำคัญในงาน จะมี การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับกัญชา การให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกกัญชาในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน รวมถึงการซื้อขายกัญชาที่ถูกต้องตามกฎหมาย การให้ความรู้ด้านกัญชา คลิกนิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย การซื้อขายปลีก จากนส่วนกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติด การตกลงซื้อขายระหว่างวิสาหกิจชุมชน กับผู้ซื้อในส่วนของกัญชาที่สามารถซื้อขายได้ ตามกฎหมาย รวมถึงการลงนามซื้อขายกัญชาระหว่าง ผู้ประกอบการ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ที่สำคัญ จะมีการสาธิตปรุงเมนูผสมกัญชา ในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ตามกฎหมาย ให้ ประชาชน นักท่องเที่ยว ได้ ทดลองชิมเมนูกัญชาเพื่อสุขภาพ ซึ่งถือว่าเป็นการจัดงานครั้งแรก เพื่อเป็นการ กระตุ้นการส่งเสริมปลูกกัญชาสมุนไพรทางเลือก ตามนโยบายรัฐบาล และสร้างความเข้าใจให้ประชาชน มีความรู้เกี่ยวกับการใช้กัญชาเพื่อสุขภาพ โดยไม่ผิดกฎหมาย


ข่าว/ภาพ วชิระธัญญากุล นครพนม