เลย(ชมคลิป)ชมรมผู้ค้าล็อตเตอรี่รายย่อยประชุมเตรียมร้อง ป.ป.ช.


เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 6 มี.ค.2564 ที่ศาลาเมตตาฐานสโม วัดป่าสัมมานุสรณ์ บ้านโคกมน หมู่ 6 ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย ชมรมเครือข่ายผู้ค้าลอตเตอรี่รายย่อยจังหวัดเลยกว่า 400 คน นำโดยนายจีระศักดิ์ น้อยก่ำ ประธานชมรมเครือข่ายผู้ค้าลอตเตอรี่รายย่อยจังหวัดเลย นายเฉลิมพล วงษา รองประธานฯ นายณรงค์ วงษา กำนันตำบลผาน้อย มีการประชุมเตรียมความพร้อมการลงทะเบียนผู้ค้าลอตเตอรี่รายย่อยที่จะมีขึ้นทุกอำเภอระหว่างวันที่ 17-19 มี.ค.2564 และจะมีการจับสลากผู้ได้รับโควตาฯวันที่ 20 มี.ค.2564 ที่ศาลาประชาคมจังหวัดเลย ซึ่งจัดลงทะเบียน 2 ครั้งต่อปี ที่ จ.เลย พร้อมได้นำหนังสือร้องเรียนขึ้น 2 ฉบับเพื่อยื่นต่อผู้อำนวยการกองสาบลากกินแบ่งรัฐบาลและ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( ป.ป.ช.)
นายจีระศักดิ์ น้อยก่ำ ประธานชมรมเครือข่ายผู้ค้าล็อตเตอรี่รายย่อยจังหวัดเลย เปิดเผยว่า
นอกจากการประชุมสัญจรขึ้นแล้ว ทางชมรมมีมติร่วมกันให้ทำเรื่องร้องเรียนไปที่กองสลบากฯและ ป.ป.ช. ด้วย เรื่องแรกคือ นายชัยวัฒน์ ชื่มโกสุม ผู้ว่าราชการคนก่อน และพวก ทุจริตการทำบัญชีสำรองโควตาสลากกินแบ่ง ได้ยกเลิกโควตาที่ได้มาจากการบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดเลย
.1. ขอรายละเอียดบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลปี พ.ศ.2563 ลงวันที่ 17 ก.พ. 2564 จำนวน 2 แผ่น 2. สำเนา ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง การจัดทำบัญชีสำรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดเลย ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2563 จำนวน 3 แผ่น 3. สำเนา ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง ขอยกเลิกประกาศ เรื่อง การจัดทำบัญชีสำรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ลงวันที่ 24 มิ.ย. 2564 จำนวน 1 แผ่น 4. สำเนา ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง การจัดทำสำรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดเลย ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 จำนวน 1 แผ่น 5.สำเนา ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจับสลาก จัดทำบัญชีรายชื่อตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล (รายสำรอง) ลงวันที่ 16 ก.ค. 2563 จำนวน 1 แผ่น 6. สำเนาขั้นตอนการจัดทำบัญชีสำรอง ลงวันที่ 17 ก.ค. 2563 จำนวน 5 แผ่น 7.สำเนา ที่ ลย.0032.007/ว2008 ลงวันที่ 19 มี.ค. 2563 จำนวน 26 แผ่น 8.สำเนาเลขที่09/2/2564 เรื่อง ขอรายละเอียดบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลปี พ.ศ.2564 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 จำวนวน 1 แผ่น 9.สำเนา บัญชีรายที่ผ่านการคัดเลือกจังหวัดเลย/สำนักงานคลังจังหวัดเลย ไม่เกินบัญชีละ 100 ราย จำนวน 3 แผ่น ใบต่อหนังสือร้องเรียน/กล่าวหา หน้า 2 จากทั้งหมด 4 หน้า ที่ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเลยและคณะ โดยมีพฤติการณ์แห่งการกระทำ ไม่โปร่งใส เบียดบังเอาผลประโยชน์อันประชาชนควรได้และทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีสำรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดเลย มีประชาชนประกอบอาชีพจำหน่ายสลากกินรัฐบาลมากที่สุด ที่ได้รับความเดือนร้อนเป็นอย่างมากปัญหาลอตเตอรี่ราคาแพงเกินที่รัฐกำหนด ซึ่งเป็นอาชีพหลักที่ยังไม่สามารถเข้าถึงต้นทุนที่แท้จริง และยังมีปัญหาจากขายลอตเตอรี่เกินราคามายังถูกจับกลุ่มจากเจ้าหน้าที่รัฐ ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ทั้งยังไม่เป็นตามเจตนารมณ์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่บอกว่า ต้องโป่รงใส เป็นธรรม รวมถึงต้องปฎิบัติตามสัญญา ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของสำนักงานกินแบ่งรัฐบาลเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ประธานชมรมเครือข่ายผู้ค้าล็อตเตอรี่รายย่อยจังหวัดเลย กล่าวอีกว่า ร้องต่อกองสลากฯด้วยประเด็นหลักคือ ให้ยกเลิกโควตาสำรอง ปี 2557ประเด็นต่อมา คือร้อง ต่อ ป.ป.ช.เพื่อตรวจสอบคณะกรรมการแก้ปัญหาลอตเตอรี่จังหวัดเลยในขณะนั้น ส่วนการลงทะเบียนโควต้าที่จะมาถึงได้รับประสานจากทางจังหวัดเลยให้ตั้งตัวแทนชองรมรมฯไปปฏิบัติการภาคสนามทั้ง 14 อำเภอๆละ 2 คน ส่วนการยื่นรายชื่อต่อ ป.ป.ช. นั้นจะใช้รายชื่อ 12,000 คนเข้าชื่อร้องเรียน เพราะผู้ค้ารายย่อยเกือบ 50,000 คน และการจับสลากโควต้านั้นตนคิดว่าเป็นความโปร่งใสและยุติธรรม นับว่าเป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นแบบนี้


ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์/ จ.เลย