กาฬสินธุ์ (ชมคลิป) รณรงค์ป้องกันโรคติดเชื้อเอชไอวีเทศกาลวาเลนไทน์

 


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ และโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มเยาวชนและนักเรียนช่วงเทศกาลวันแห่งความรัก หรือวาเลนไทน์ ปี 2566


วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ห้องประชุมโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายสำเริง ม่วงสังข์ รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการประชุมแกนนำเยาวชนและจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ช่วงเทศกาลวันแห่งความรัก หรือวันวาเลนไทน์ ปี 2566 โดยมีนายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ นายศิวบูลย์ ชัยสงคราม รอง ผอ.โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ นายสุเทพ ชัยวัฒน์ นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ดร.จารุวรรณ รัตนมาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ ทีมวิทยากร คณะครู บุคลากร นักเรียน ร่วมงาน


นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า เนื่องจากวันที่ 14 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันวาเลนไทน์ ถือเป็นช่วงเทศกาลแห่งความรัก ที่ทุกคนล้วนแสดงความรักต่อกัน ซึ่งในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนจะให้ความสำคัญ ในช่วงวันวาเลนไทน์นี้เป็นอย่างมาก เพื่อแสดงความรักต่อคู่รัก อีกทั้งยังมองว่า การมีเพศสัมพันธ์กับคู่รัก ถือเป็นการแสดงความรักในอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกัน


นายแพทย์อภิชัยกล่าวอีกว่า กรมควบคุมโรคจึงได้กำหนดให้รณรงค์ป้องกันโรคติดเชื้อเอชไอวี (HIV) และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตลอดช่วงเดือนกุมภาพันธ์ โดยเน้นการสื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจ เสริมสร้างความตระหนักในการป้องกันตนเองและคู่ให้ปลอดภัย จากการติดเชื้อโรคเอชไอวี (HIV) และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตลอดจนส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยให้เป็นเรื่องปกติในการดูแลสุขภาวะทางเพศ รวมถึงการมีความรับผิดชอบต่อคู่และสังคม ภายใต้แนวคิด “Love is all around ให้รักที่ปลอดภัยอยู่รอบตัวเรา”


ด้านนายสำเริง ม่วงสังข์ รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า โรคติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญปัญหาหนึ่งของ จ.กาฬสินธุ์ เนื่องจากยังมีการตรวจพบทุกเพศทุกวัย ทุกชนชั้น แต่พบมากในกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งมีอัตราการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มากขึ้น เนื่องจากวัยรุ่นมีค่านิยมทางเพศที่เปลี่ยนไป การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ทำให้เกิดการหย่าร้างเลิกรา และเปลี่ยนคู่นอนหลายคน


สำหรับกิจกรรมในวันนี้สำนักงานสาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ ได้จัดประชุมแกนนำเยาวชน เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ช่วงเทศกาลวันแห่งความรัก หรือวันวาเลนไทน์ ปี 2566 ขึ้น มีกิจกรรม การให้ความรู้และสลับการแสดงดนตรีของนักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ เน้นความรู้เรื่องโรคติดเชื้อเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยตรงกับนักเรียนทุกคน ที่ได้ความรู้จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในโรคนั้นๆ โดยเฉพาะโรคที่นำมาสอน ในวันนี้เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เรารู้จัก และหากติดต่อจากการมีรักที่ไม่เหมาะสม ไม่ปลอดภัยในวัยรุ่น อาจจะส่งผลระทบต่อการดำเนินชีวิต ส่งผลต่อสุขภาพ และอาจจะรุนแรงจนกระทั่งเสียชีวิตได้