ขอนแก่น(ชมคลิป) อบต.บ้านขาม ‘จัดจุดพักคอยระดับตำบล’

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขามใช้อาคารเอนกประสงค์ทำจุดพักคอยกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดง

ที่อาคารอเนกประสงค์สนามมวยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น นายประจวบ รักษ์แพทย์ นายอำเภอน้ำพอง พร้อมด้วย พันจ่าอากาศเอกชัยณรงค์ กัณหา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม (อบต.บ้านขาม) พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขาม อสม.เข้าทำการปรับปรุงและตรวจสอบพื้นที่ในการสร้างจุดพักคอย สำหรับประชาชนที่เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่สีแดง เพื่อเป็นการรองรับก่อนที่จะเข้าไปยังพื้นที่ชุมชน ซึ่งมีเตียงและเครื่องนอนจำนวน 20 เตียง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อม

นายประจวบ รักษ์แพทย์ นายอำเภอน้ำพอง กล่าวว่าสำหรับอำเภอน้ำพอง ได้มีการจัดหาสถานที่เพื่อสร้างจุดพักคอยกันทั้งอำเภอ โดยให้ 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เป็นผู้จัดหาสถานที่ สำหรับในการตรวจสถานที่ครั้งนี้ ที่ อบต.บ้านขาม ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยจุดพักคอยสังเกตอาการแห่งนี้ มีการประสานงานในระดับตำบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมกับได้มีผู้ที่ประสงค์จะเดินทางจากพื้นที่สีแดงร้องขอเข้ามายังสถานที่กักตัวครั้งนี้ไว้แล้ว ซึ่งสามารถที่จะเข้ามาอยู่ได้เลยหลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่ทำการจัดชุดอุปกรณ์ในการพักอาศัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

จากนั้น พันจ่าอากาศเอกชัยณรงค์ กัณหา ได้เดินทางไปมอบถุงยังชีพให้กับ ผู้ที่กักตัวตามบ้านของผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ซึ่งเป็นพื้นที่สีแดง โดยได้ให้เจ้าหน้าที่ อบต. และอสม. คอยอำนวยความสะดวกอยู่ห่าง ๆ โดยผู้ที่เดินทางเข้ามายังตำบลบ้านขามซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยง ได้ให้ความร่วมมือ ที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดในการรักษากักตัวเป็นอย่างดี