หนองบัวลำภู(ชมคลิป)ชวนชาวพุทธ”อยู่บ้านสร้างบุญ”ในวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา รูปแบบออนไลน์เพื่อรับกับวิถี New Normal

ผู้นำคณะสงฆ์จังหวัดหนองบัวลำภู ชวนชาวพุทธ”อยู่บ้านสร้างบุญ”ในวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา รูปแบบออนไลน์เพื่อรับกับวิถี New Normal และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด

วันที่(22 กค.64)ผู้สื่อข่าวมีโอกาสเข้ากราบนมัสการเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู ทั้ง 2 นิกาย พร้อมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู และผู้แทนเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จังหวัดหนองบัวลำภู คือ พระราชวชิรธาดา เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู เจ้าอาวาสวัดศรีสระแก้ว พระอารามหลวง ณ วัดพัชรกิติยาภาราม โดยพระราชวชิรธาดาได้ให้คติธรรมในการปฎิบัติตนสั้นๆว่า คิดดี พูดดี ทำดี และกล่าวถึงในชีวิตเรานั้นมี กาย กับ จิต (กายจะต้องเคลื่อนไหวออกกำลังกายจะได้มีสุขภาพที่ดี ส่วนจิตนั้นตรงกันข้ามคือ จิตจะต้องนิ่ง ถึงจะมีพลัง) และกล่าวให้กำลังใจทุกส่วนให้ผ่านพ้นวิกฤติโดวิด-19 ไปด้วยกัน

ในขณะเดียวกันพระวุฒิสารโสภณ เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู(ธ) เจ้าอาวาสวัดพิศาลรัญญาวาส พระอารามหลวง ปรารภว่า ในช่วงวันเข้าพรรษาที่จะมาถึง ซึ่งตามสากลนิยมของชาวพุทธ หลายคนได้ตั้งสัจจะวาจาว่าจะลดละ อบายมุข ก็ขออนุโมทนา และที่เราได้ยินได้ฟังกันมาคือ งดเหล้าเข้าพรรษา เหล้าหรือสุราถือเป็นสิกขาบทในศีล 5 ในสิกขาบท 5 ประกาศข้อที่ 5 เป็นสิกขา จึงขอให้นำเอาลักธรรมคำสอนไปประพฤติปฏิบัติ ในช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา พร้อมเชิญชวน “อยู่บ้านสร้างบุญ” ในวันอาสาฬหบูชา –วันเข้าพรรษา นี้


โดยเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู ทั้ง 2 นิกาย กล่าวว่าวันที่ 24 ก.ค.64 เป็นวันอาสาฬหบูชา หรือ วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 เป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนา ที่พระบรมศาสดาทรงแสดงพระธัมมจักกัปปวัตตนสูตรประกาศสัจจธรรมอันเป็นองค์แห่งสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นวันที่พระอริยสงฆ์สาวกองค์แรกบังเกิดขึ้นในโลกคือ พระอัญญาโกณฑัญญะ ได้รับประทานเอหิภิขุอุปสัมปทาในวันนั้น และเป็นวันแรกที่บังเกิดพระสังฆรัตนะสมบูรณ์เป็นพระรัตนตรัย คือ พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ พระสังฆรัตนะ หลังจากวันอาสาฬหบูชา 1 วัน ก็จะเป็นวันเข้าพรรษา โดยในปี 2564 นี้ตรงกับวันที่ 25 ก.ค.64 โดยพระสงฆ์จะอยู่จำพรรษา ตลอดระยะเวลาของฤดูฝนในช่วง 3 เดือน

สำหรับกิจกรรมของพุทธศาสนิกชนในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษานั้น ในแต่ละปีก็จะมีการทำบุญใส่บาตร ฟังเทศน์ฟังธรรม สวดมนต์สนทนาธรรม บำเพ็ญสมถะและวิปัสสนาที่วัดใกล้บ้าน จะอย่างไรก็ตามด้วยสถานการณ์ของไวรัสโควิด-19 ที่แพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน มีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ทำให้คณะสงฆ์ ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนาให้เป็นรูปแบบออนไลน์เพื่อรับกับวิถี New Normal และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์/ปรานี ผาดำ ขตว.จังหวัดหนองบัวลำภู