หนองบัวลำภู – พ่อเมืองหนองบัวลำภู รวมน้ำใจมอบชุดเครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารีให้แก่เด็กนักเรียนที่ยากจนและขาดแคลนในถิ่นห่างไกล

พ่อเมืองหนองบัวลำภู รวมน้ำใจมอบชุดเครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารีให้แก่เด็กนักเรียนที่ยากจนและขาดแคลนในถิ่นห่างไกล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 30 สค.66 ณโรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา ตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยนางณัฐติกานต์ จันทร์หวร ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองบัวลำภู นางฐพัชร์รดา ธนินท์จิรานนท์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้แทนเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู ผู้แทนผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู และผู้แทนนายอำเภอสุวรรณคูหา ร่วมมอบชุดเครื่องแบบลูกเสือเนตรนารีแก่เด็กนักเรียนที่ขาดแคลน ยากจน และด้อยโอกาส จำนวน 30 ราย


นายสุวิทย์ฯผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวสืบเนื่องมาจากกระทรวงมหาดไทยได้เล็งเห็นยังมีลูกเสือเนตรนารี ซึ่งเป็นนักเรียนที่อยู่ในภาวะยากลำบาก ขาดแคลน ยากจน และด้อยโอกาส ในถิ่นทุรกันดาร ในขณะที่กิจการลูกเสือ เน้นในการปลูกฝังความมีระเบียบวินัยเป็นสำคัญ ในขณะที่ยังมีลูกเสือ เนตรนารีที่ด้อยโอกาสยังขาดอุปกรณ์ในการแต่งกายชุดเครื่องแบบลูกเสือเนตรนารีที่เป็นการปลูกฝังความรักความภาคภูมิใจในความเป็นลูกเสือเนตรนารี อีกทั้งเป็นเครื่องแบบที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ราชบิดาแห่งกิจการลูกเสือไทย


หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมดังกล่าว นายสุวิทย์ฯผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดหนองบัวลำภูได้มอบโอวาทแก่เด็กนักเรียนกลุ่มเป้าหมายว่า “ให้มีความอดทน ขยันหมั่นเพียรเรียนศึกษา ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด พร้อมทั้งครองตนเป็นคนดีของสังคมและเป็นอนาคตของชาติต่อไป”

สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ขตว.หนองบัวลำภู