หนองคาย (ชมคลิป) ยังไม่พบคนลาวนำเงินตราข้ามมาแลก หลังจากธนาคารไทยได้ประกาศปิดตัวลง

ยังไม่พบคนลาวนำเงินตราข้ามมาแลก หลังจากธนาคารไทยได้ประกาศปิดตัวลง และการเดินทางเข้า-ออกยังปกติ


วันที่ 30 ส.ค.66 หลังจากธนาคารไทยในลาว 4 แบงก์ใหญ่ได้ปิดสาขาทั้งในเวียงจันทน์- สวันเขต-ปากเซ คงประเมินแล้วว่าไม่คุ้มต้นทุน เมื่อกีบอ่อนมากสื่อว่าศักยภาพในการทำกำไรในพื้นที่นั้นต่ำ ต่ำจนไม่สามารถhandleไว้ได้เชื่อว่า ธนาคารแห่งชาติลาว น่าจะมีการแทรกแซง คือ เงินกีบน่าจะล้นธนาคาร เพราะว่าคนลาวอยากได้เงินบาทก็ต้องเอาไปแลกที่ธนาคารของไทยเพราะคิดว่าธนาคารของไทยมีเงินบาทให้แลก แต่ธนาคารพาณิชย์ของไทย ไม่สามารถเอาเงินกีบ ไปแลกเงินบาทจากธนาคารแห่งชาติลาวได้ แล้วเก็บเงินกีบไว้ แล้วค่าเงินก็อ่อนตัวไปเรื่อยๆจนทำให้ ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ที่อ่อนตัวลงต่อเนื่อง เพราะความต้องการเงินตราต่างประเทศไม่ใช่เฉพาะประชาชนหรือนักธุรกิจ แม้แต่รัฐบาลลาวหรือธนาคารแห่งชาติลาวก็ยังต้องการเงินตราต่างประเทศ ไปให้รัฐบาลใช้หนี้เงินกู้ ธนาคารพาณิชย์ของไทยก็ไม่มีทางเลือก ต้องยอมเลิกกิจการ แต่ไม่มีใครกล้าพูดความจริงค่าเงินมันเกี่ยวกับทุนสำรองของประเทศ รวมทั้งหนี้สินของประเทศ ค่าเงินเป็นตัวสะท้อนของการบริหาร ลาวมีทุนสำรองน้อยแต่มีหนี้สินมาก ทำให้ประชาชนลาวเกิดเดือดร้อน ไม่สามารถนำเงินกีบไปแลกเงินบาทในลาวได้ เนื่องจากปัจจุบันค่าเงินกีบอยู่ที่ ประมาณ 600 กีบ ต่อ 1 บาทไทย
นายพัฒนพงศ์ ตันติวัฒนกุลชัย หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 กล่าว่า โดยหลักการแล้ว สามารถให้ผู้เดินทางระหว่างประเทศสามารถนำเงินตราไทยได้ไม่เกิน 2 ล้านบาท สามารถนำเข้า-ออกได้ ในกรณีที่ของมีมูลค่าเกิน 4.5 แสนบาท ต้องมาสำแดงต่อศุลกากร คือการนำเข้าหรือส่งออกเงินตราต่างๆ ปัจจุบัน ตั้งแต่มีข่าวกรณีที่ฝั่ง ลาว ซึ่งธนาคารไทยได้ประกาศปิดตัวลงบางธนาคารนั้น ยังไม่มีคนลาวนำเงินเข้ามาแลกในปราณมากผิดปกติ ซึ่งสถานการณ์ยังคงเป็นปกติ
การสำแดงเงินตรา ส่วนใหญ่จะเป็นในส่วนของการนำเงินตราที่ได้จากการขายสินค้าในฝั่งไทยนำไปขาย และนำกลับเข้ามาก็จะมีเอกสารมายืนยันและดี แคลร์ ยืนยันที่มาของเงินตราอย่างชัดเจน ปัจจุบันการเฝ้าระวังของด่านศุลกากรหนองคาย ในการนำเงินตราเข้ามาในประเทศ มีมาตราการเฝ้าระวัง ในส่วนของการตรวจสอบ ในการนำเข้ามามีการ X-ray ส่วนสัมภาระของผู้โดยสาร ในส่วนรถโดยสาร จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรถผู้โดยสาร หากมีรถคันใหนต้องสงสัย จะมีการตรวจค้นอย่างละเอียด
แต่ปัจจุบันยังไม่พบการกระทำผิด ของการลอบลอบนำเงินตราจากลาวเข้ามาในประเทศไทย โดยผ่านช่องทางศุลกากรหนองคาย แต่อย่างไร


ส่วนตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย ไม่พบสิ่งผิดปกติ คงดำเนินการตามมาตราการและระเบียบข้อกฎหมายหมายอย่างเคร่งครัด และได้ติดกวดขันแรงงานต่างด้าวที่หลบเข้าเมืองเข้ามาทำงานในไทยผิดกฎหมาย ซึ่งมีสถิติการเข้า-ออก ของคนไทย คนลาวและต่างชาติ ห่วงวันที่ 21 -27 ส.ค.66 รวมทั้งสิ้น 81,768 คน

นายพันธลภ แสงทอง-มนเดช-ปวีณา จังหวัดหนองคาย