ศรีสะเกษ-ผอ.กกต.ประจำเทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ เร่งประชาสัมพันธ์เชิญชวนเลือกตั้งนายกเทศมนตรี-สมาชิกสภาเทศบาล

ผอ.กกต.ประจำเทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ เร่งประชาสัมพันธ์เชิญชวนเลือกตั้งนายกเทศมนตรี-สมาชิกสภาเทศบาล ย้ำตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิ์ที่หน่วยเลือกตั้งใกล้บ้าน

เมื่อเร็วๆนี้ นายสำรอง บำเพ็ญ ปลัดเทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ในฐานะ ผอ.กกต.ประจำเทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ ได้เร่งประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลในเขตเทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 28 มี.ค. นี้ อย่างพร้อมเพียงกัน โดยเทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 2 เขต 6 หน่วยเลือกตั้ง

ซึ่งมีผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี จำนวน 3 คน ประกอบด้วย หมายเลข 1 นายสืบสวัสดิ์ สืบสายพรหม แชมป์เก่า อดีตนายกเทศมนตรีหลายสมัย หมายเลข 2 นางเครือวัลย์ สุวรรณแสงศรี และหมายเลข 3 นายพงศ์เทพ สุวรรณแสงศรี และมีผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลลงสมัครรับเลือกตั้ง เขต 1 จำนวน 7 คน เขต 2 จำนวน 9 คน ทั้งนี้สถานการณ์การเลือกตั้งในเขตเทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ มีการแข่งขันที่คึกคักเป็นพิเศษ เนื่องจากห่างหายเว้นว่างการเลือกตั้งมานานหลายปี มั่นใจว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดจากการทุจริตและมีความโปร่งใสทุกขั้นตอน.

ทีมข่าว จ.ศรีสะเกษ /รายงาน