(ชมคลิป)จังหวัดเลย ชาวบ้าน 3 ตำบล เข้าอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังช้างป่าภูหลวง


ที่หอประชุมอำเภอภูหลวง จ.เลย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิด “บูรณาการปฏิบัติการป้องกันช้างป่าและ จัดอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังช้างป่า” ร่วมจัดการอบรมโดยฝ่ายปกครองอำเภอภูหลวง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง และ โครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีประชาชนจาก 3 ตำบล 12 หมู่บ้านเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร
นายปิยะชาย ศรีบุรินทร์ นายอำเภอภูหลวง กล่าวรายงานว่า โครงการอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังช้างป่า ประจำปี 2564 ในครั้งนี้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่และอาสาสมใครเฝ้าระวังช้างป่ามีจำนวนไมเพียงพอ ประกอบกับจำนวนช้างป่าที่ออกจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงและเขตอนุรักษ์มีจำนวนมากและยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หลายพื้นที่มีการแยกโขลงออกหาหินตามพื้นที่ทางการเกษตรของราษฎร อ.ภูหลวง ได้รับผลกระทบจากช้างป่า 3 ตำบล คือ ต.ภูหอ ต.แก่งศรีภูมิและ ต.เลยวังไสย์ จำนวน 12 หมู่บ้าน มีราษฎรอาสาสมัครเข้าร่วมอบรม 145 คน เฉลี่ยหมู่บ้านละ 10-15 คน ตามความรุนแรงของพื้นที่
การฝึกอบรมมีราษฎรมีจิตอาสาและ สมัครใจเข้าร่วมเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่าภูหลวง เพื่อเป็นกำลังช่วยเหลือสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและร่วมเฝ้าระวังช้างป่า มีเป้าหมายหลักคือผลักดันช้างไม่ให้เข้ามาในพื้นที่การเกษตรและที่อยู่อาศัยของราษฎร โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรการฝึกอบรมจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จากสถานีวิจันสัตว์ป่าภูหลวง จากสถานีตำรวจภูธรภูหลวง สำนักงานวสาธารณสุขอำเภอภูหลวง โรงพยาบาลภูหลวง และ สำนักงานสัสดีอำเภอภูหลวง มีหลักสูตรที่เน้นไปที่ด้านทฤษฎี และการปฏิบัติ เพื่อเพิ่มสมรรถนะแก่อาสาสมัครฯให้มีความพร้อมในการเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์จริง เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยจากช้างป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์/ จ.เลย /