เลย(ชมคลิป)นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย มอบ อุปกรณ์การเรียนการสอนและเครื่องเล่นสำหรับเด็กให้กับโรงเรียนบ้านชมน้อย


วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 น. ที่โรงเรียนบ้านชมน้อย ตำบลชมเจริญ อำเภอปากชม จังหวัดเลย นางบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ชุดกีฬา อุปกรณ์การเรียนการสอนและเครื่องเล่นสำหรับเด็กโรงเรียนบ้านชมน้อย โดยมี พลตรี ธีระยุทธ จินหิรัญ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พันเอก ภาณุรัตน์ ดีเสมอ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 พร้อมกำลังพล สิบเอก เชษฐา ขาวประเสริฐ นายอำเภอปากชม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชมน้อย ครู นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ
โดยสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยได้มอบ สิ่งของและเงินทุนการศึกษามีรายการดังนี้ 1. มอบทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาทและเครื่องเล่นเด็กมูลค่า 50,000 บาท โต๊ะเก้าอี้นักเรียนจำนวน 40 ชุด เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะจำนวน 1 ชุด สนับสนุนยาสีฟันพร้อมแปลงสีฟันเดนทิสเต้มูลค่า 100,000 บาท ขนมข้าวโพดอบกรอบตราคอร์นโอจำนวน 30 กล่อง ชุดวอร์มกีฬาจำนวน 61 ชุด ข้าวสารจำนวน 100 กิโลกรัมและของเล่นเด็ก มอบกระเป๋านักเรียนจำนวน 70 ใบ เวชภัณฑ์ยารักษาโรค สนับสนุนผ้าห่มจำนวน 70 ผืน . อาหารสด CP ไข่ไก่ 20 แผง ใส้กรอกหมู 100 แพ็ค เนื้อไก่ 200 แพ็ค นม 100 ขวด รางระบายน้ำฝนอาคารเรียนความยาว 49 เมตร พร้อมท่อระบายน้ำลงสู่ถัง มอบหลังคาทางเดินขึ้นบันได มอบอ่างล้างหน้าแปลงฟัน และกระทำพิธีเปิดสนามเด็กเล่นพร้อมมอบเครื่องเล่นให้กับทางโรงเรียนบ้านชมน้อย เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้กับเด็กนักเรียน ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
นางสาวกรชนก ศรพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชมน้อยกล่าวว่า โรงเรียนบ้านชมน้อย ตั้งขึ้นเมื่อปี 2514 ก่อตั้งโดย กองอำนวยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ(กรป.กลาง)ร่วมกับชาวบ้านสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น 1 หลัง เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งอาคารดังกล่าวได้ดำเนินการรื้อถอน เนื่องจากมีสภาพชำรุดทรุดโทรม จนไม่สามารถใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ต่อมาในปี พ.ศ.2515 ได้สร้างอาคารเรียนถาวรแบบพิเศษขึ้นอีก 1 หลัง จำนวน 2 ห้องเรียน เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4
ปัจจุบันโรงเรียนบ้านชมน้อย เปิดทำการเรียนการสอน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งหมดจำนวน 53 คน เป็นนักเรียนหญิง 27 คน นักเรียนชาย 26 คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด 7 คน โรงเรียนบ้านชมน้อย เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีคุณภาพ ได้รับรางวัลต่างๆมากมาย เช่น รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด โครงงานคุณธรรม จริยธรรมระดับประถมศึกษา และรางวัลเสมา ผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ปี พ.ศ.2561 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่าง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์/ จ.เลย

Related posts