บุรีรัมย์(ชมคลิป)ผบ.กกล.สุรนารี ลงพื้นที่มอบบ้านให้ผู้ยากไร้ กับโครงการ “กองทัพบกสร้างบ้านทั่วไทยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ดูแลห่วงใยใกล้ชิดประชาชน”

ผบ.กกล.สุรนารี ลงพื้นที่มอบบ้านให้ผู้ยากไร้ กับโครงการ “กองทัพบกสร้างบ้านทั่วไทยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ดูแลห่วงใยใกล้ชิดประชาชน” ในพื้นที่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ อำเภอละหารนทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ร้อยตรีเสถียร สาระสิทธิ์ นายอำเภอละหานทราย และพันเอก เกียรติศักดิ์ จารุวัตร ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอละหานทราย ให้การต้อนรับ พลตรี อดุลย์ บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี และ พันเอก สมภพ ภาระเวช ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่ 2 พร้อมคณะ ลงพื้นที่มอบบ้านให้ผู้ยากไร้ กับโครงการ “กองทัพบกสร้างบ้านทั่วไทยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ดูแลห่วงใยใกล้ชิดประชาชน” ให้กับ นายแห้ง ชุ่มบันดิษฐ์และครอบครัว บ้านเลขที่ 35 หมู่ที่ 6 บ้านโรงเลื่อย ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งป่วยพิการทางด้านการเคลื่อนไหว มีฐานะยากจน บ้านเก่าทรุดโทรมมาก ซึ่งหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 จัดกำลังพลชุดช่างร่วมกับชุดช่างของกองกำลังสุรนารี ดำเนินงานก่อสร้าง และได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ตลอดจนเงินทุนจากการบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนราชการ ทั้งภาครัฐ เอกชน รวมถึงประชาชนในพื้นที่ เพื่อระดมทุนและวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างบ้าน เพื่อเป็นแสงสว่างแห่งความหวัง ให้ผู้ยากไร้ ได้มีกำลังใจและได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไปในอนาคต ถือเป็นโครงการนำร่องต้นแบบในการบูรณาการกับส่วนราชการ ทั้งภาครัฐ เอกชน รวมถึงประชาชนในพื้นที่ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสร้างสังคมแห่งการให้และแบ่งปันให้กับผู้ยากไร้ในพื้นที่ต่างๆต่อไป
ภาพ/ข่าว :  พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร