นครพนม(ชมคลิป)แม่ทัพภาค 2 ส่งมอบอาคารเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังไฮหนองกุง ที่จังหวัดนครพนม

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.30 น. พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพภาคที่ 2 /ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 2 เป็นประธานการส่งมอบอาคารเด็กเล็ก ของโรงเรียนบ้านวังไฮหนองกุง และสื่อการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนบ้านวังไฮหนองกุง ตามโครงการจิตอาสาซ่อมแซมอาคารเรียนเด็กเล็ก ที่ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานโดย จิตอาสาพระราชทาน กองทัพภาคที่ 2 กองพันทหารช่างที่ 202 มณฑลทหารบกที่ 210 หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตนครพนม และกลุ่มจิตอาสาก๊อกแชร์บุญ ร่วมกันทำการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเด็กเล็ก หลังนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ทำให้ทางโรงเรียนและน้องๆ นักเรียนเด็กเล็กระดับชั้นอนุบาลที่เรียนที่อาคารหลังนี้ จำนวน 40 คน ครูผู้ดูแล 2 คน ได้มีอาคารเรียนที่สมบูรณ์แข็งแรงต่อการเรียนการสอน โดยมี พลตรี ปราโมทย์ นาคจันทึก รองแม่ทัพภาคที่ 2 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พันเอก สถาพร บุญชู รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 210 หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา 904 จังหวัดนครพนม พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา กำลังพลมณฑลทหารบกที่ 210 และคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านวังไฮหนองกุง ร่วมในการรับมอบครั้งนี้ที่โรงเรียนบ้านวังไฮหนองกุง ถนนหนองญาติ-นาแก บ้านวังไฮ หมู่ 3 ตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม