บุรีรัมย์(ชมคลิป)ผบ.ฉก.ทพ.26 มอบรถวีลแชร์ เครื่องอุปโภคบริโภคผู้ป่วยติดเตียง

จำเป็นให้ผู้ป่วยติดเตียงอัมพฤกษ์ อัมพาต ไม่สามาถช่วยเหลือตนเองได้ แทนความห่วงใยจากกองทัพบก
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 พันเอก เกียรติศักดิ์ จารุวัตร ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 กล่าวว่า ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 ในปัจจุบัน ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะผู้พิการละผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ดังนั้นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นรับผิดชอบ

จึงได้ประสานขอรับการสนับสนุน รถวีลแชร์จาก เพื่อดำเนินการเข้าให้การช่วยเหลือแบบบูรณาการให้กับผู้ป่วยติดเตียงอัมพฤกษ์ อัมพาต ไม่สามาถช่วยเหลือตนเองได้ แทนความห่วงใยจากกองทัพบก ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวโดยมีผู้นำชุมชนร่วมกันให้กำลังใจให้กับผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 คน คือ นายฉาย แซ่เซ็ง อายุ 66 ปี บ้านเลขที่ 54 ม.18 บ.บัว ต.บ้านบัว อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ ป่วยด้วยโรคเส้นเลือดฝอยในสมองแตก อัมพาตซีกซ้าย และนางสุวรรณ ประวรรณรัมย์ อายุ 66 ปี บ้านเลขที่ 101 ม.18 บ.บัว ต.บ้านบัว อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ป่วยด้วยโรคเส้นเลือดในสมองตีบอัมพาตศรึ่งซีกขวา

เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 สร้างความเชื่อมั่นรักและความศรัทธาให้กับประชาชน ว่าทหารพร้อมช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาส และทหารทุกคนเกิดมาต้องเสียสละเพื่อประเทศเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ ประชาชนโดยประชาชนผู้ได้รับมอบมอบรถวีลแชร์ ได้ยกมือไหว้ขอบคุณผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 จากหัวใจเป็นความรู้สึกขอบคุณกองทัพบกที่ออกมาจากจิตใจที่บริสุทธิ์ ในการช่วยเหลือประชาชนในยามที่ประชาชนเดือดร้อนโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงอัมพฤกษ์ อัมพาต ไม่สามาถช่วยเหลือตนเองได้ “ เพราะทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส ”

ภาพ/ข่าว : พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร