ทั่วไทย-ส.ส.เอกการ พรรคภูมิใจไทย พบ “บิ๊กฉิ่ง” จับมือเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนป้องกันภัยแล้งเต็มที่

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ที่อาคารรัฐสภา “เกียกกาย”ห้องประชุม 409 ชั้น 4 ดร.เอกการ ซื่อทรงธรรม ส.ส.จังหวัดแพร่ เขต 1 พรรคภูมิใจไทย รองประธานคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร นายยุทธนา เกียรติดำเนินงาม รองประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตามผลกระทบทางด้านกีฬาในปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ได้เข้าพบ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อหารือแนวทางการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดแพร่ เกี่ยวกับปัญหาที่ประชาชนขาดไฟฟ้าและแสงสว่าง รวมไปถึงแนวทางข้อสั่งการในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชน

ดร.เอกการ กล่าวว่า สิ่งที่ประชาชนสะท้อนความต้องการเป็นเรื่องความเดือดร้อนจากปัญหาขาดแคลนน้ำและไฟฟ้าส่องสว่างที่ประชาขนจำเป็นที่จะต้องพึ่งพากระทรวงมหาดไทยในการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น ที่อนาคตจะขอส่งปัญหาการร้องขอให้มายังทางผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป

ด้าน นายฉัตรชัย กล่าวว่า แนวทางการช่วยเหลือประชาชนถือเป็ยภาระกิจหลักของกระทรวงมหาดไทยในการบำบัดทุกข์บำรุงสุข ในส่วนจังหวัดแพร่ แนวทางช่วยเหลือให้ร้องขอผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด ในส่วนของจังหวัดแพร่ หากผ่านมาทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ยินดีเพื่อประโยชน์ของประชาชน