หนองบัวลำภู-“ภูพานน้อย”แหล่งเที่ยวเชิงนิเวศ หนุนกิจกรรมหนองบัวลำภู น่าเที่ยว น่าอยู่ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน


ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเร็วๆนี้ นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อม โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าสํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภู ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมลงพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ”ภูพานน้อย”ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ภายใต้การกำกับดูขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี ดร.วุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นางศรัณยา สุวรรณพรหม รองนายกอบจ.หนองบัวลำภู เจ้าหน้าที่อบจ.ที่เกี่ยวข้อง ร่วมปรึกษาหารือแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคการดำเนินโครงการพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพเพื่อรองรับการท่องเที่ยว กิจกรรมก่อสร้างศูนย์ดาราศาสตร์และท้องฟ้าจำลอง แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูพานน้อย หนุนกิจกรรมหนองบัวลำภู น่าเที่ยว น่าอยู่ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู